Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức hội nghị nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng HCTCQT

Chiều ngày 28/9/2018, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng HCTCQT đối với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà. Đồng chí Phạm Thị Hồng Yên – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng, các phòng chuyên môn và Trung tâm thông tin, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.
Toàn cảnh Hội nghị
Tại hội nghị, đồng chí Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đã đánh giá, nhận xét quá trình làm việc của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà trong thời gian 5 năm qua được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng HCTCQT của Văn phòng và nghe lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tham gia, đóng góp ý kiến đối với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà. Theo đó, đa số các ý kiến đồng tình, nhất trí, đánh giá cao những kết quả đồng chí Nguyễn Thị Thun Hà đạt được trong 5 năm qua. Với cương vị là Phó Trưởng phòng HCTCQT, đồng chí Hà luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ phó trưởng phòng, có đạo đức, phẩm chất tốt, nhiệt tình trong công tác, thường xuyên giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp; có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ngoài ra cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.  Qua các ý kiến tham gia đóng góp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đã tiếp thu các ý kiến và hứa sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức Phó Trưởng phòng HCTCQT đối với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà.  Qua kết quả kiểm phiếu cho thấy: 100% cán bộ đồng tình bổ nhiệm lại chức Phó Trưởng phòng HCTCQT Văn phòng HĐND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà.
Lan Phương