Văn phòng HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018

Chiều ngày 21/11/2018, Văn phòng HĐND tỉnh họp giao ban tháng 11/2018 nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 11 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018. Đồng chí Phạm Thị Hồng Yên - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Đ/c Phạm Thị Hồng Yên, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị
Theo báo cáo đánh giá kết quả hoạt động trong tháng 11, các phòng chuyên môn và Trung tâm Thông tin thuộc Văn phòng đã làm tốt các chức năng nhiệm vụ được giao như: Tham mưu ban hành các văn bản chuẩn bị phục vụ Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khóa XVII; các Kế hoạch của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh về giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tổ chức họp báo trước Kỳ họp; công văn gửi các Tổ đại biểu và các vị Đại biểu HĐND tỉnh về việc chuẩn bị tốt nội dung cho Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh, các hoạt động khác thuộc lĩnh vực tham mưu của Văn phòng...

Kết luận tại hội nghị giao ban, đồng chí Phạm Thị Hồng Yên, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đã ghi nhận kết quả đã đạt được trong tháng 11 và nêu rõ những tồn tại, hạn chế đối với các bộ phận, các phòng chuyên môn; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn và Trung tâm thông tin như: Tiếp tục hoàn thiện báo cáo giám sát phát triển KT – XH, QP – AN năm 2018; báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh; chương trình chi tiết Kỳ họp; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh; kịch bản, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, công tác tổ chức cán bộ; hoàn thiện hồ sơ lấy phiếu tín nhiệm theo quy định; tham mưu cho các Ban thẩm tra các báo cáo, Tờ trình trước Kỳ họp; theo dõi các ý kiến đề nghị giải trình; đề cương TXCT; nội dung họp báo sau Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh; chuẩn bị tốt chế độ chính sách cho đại biểu; … Riêng đối với các hoạt động của Văn phòng: Các phòng chuyên môn tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Văn phòng họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở, tổng hợp trình sáng kiến cấp tỉnh năm 2018; bình xét thi đua khen thưởng; xây dựng báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Văn phòng HĐND tỉnh; xây dựng các văn bản chuẩn bị cho hội nghị đánh giá cán bộ công chức, viên chức và người lao động Văn phòng năm 2018; lấy phiếu tín nhiệm…
Thanh Hà