Văn phòng HĐND họp giao ban tháng 5 năm 2018

Chiều ngày 31/5/2018, Văn phòng HĐND tỉnh họp giao ban tháng 5/2018 nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 5 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018. Đồng chí Phạm Thị Hồng Yên - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn, lãnh đạo Trung tâm thông tin.
Toàn cảnh cuộc họp
Theo báo cáo đánh giá kết quả hoạt động trong tháng 05/2018, các phòng chuyên môn và Trung tâm Thông tin đã làm tốt chức năng nhiệm vụ được giao như: Tham mưu, phục vụ các cuộc  giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban và tổ đại biểu HĐND tỉnh; tham mưu, giúp việc tho Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân kịp thời và xây dựng dự thảo Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng thời Văn phòng đã chủ động xây dựng Báo cáo sơ kết công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2018 của Văn phòng HĐND tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và phong trào thi đua thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dắn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin; thống kê tổng hợp đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo; xét nâng bậc lương thường xuyên cho CBCCVC-NLĐ tháng 5/2018; xây dựng dự thảo quy chế tài sản công; tiếp tục đăng nhập tin, bài ảnh trên Trang thông tin điện tử; phối hợp với Đài PTTH tỉnh phát sóng chuyên mục “Ý kiến cử tri và trả lời ý kiến cử tri”…

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phạm Thị Hồng Yên - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của các phòng chuyên môn trong tháng 5/2018, bên cạnh đó đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn thiếu sót, tồn tại để các phòng rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Để chuẩn bị tham mưu và phục vụ tốt các hoạt động của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh trong tháng 6 năm 2018, Chánh Văn phòng đề nghị  lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, Trung tâm thông tin thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu, giúp việc cho Thường trực HĐND chuẩn bị phiên họp Thường trực, các Ban tháng 5/2018; xây dựng lịch khảo sát và dự thảo báo cáo về kết quả thực hiện phân cấp, ủy quyền trên địa bàn tỉnh Hà Giang; ban hành kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện TXCT trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình đạt kết quả; xây dựng các văn bản để phục vụ Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh, khóa XVII theo quy định; tổ chức thực hiện phiên giải trình, chất vấn giữa hai kỳ họp; tiếp tục tham mưu, giúp việc cho Thương trực HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; ban hành bản tin Đại biểu nhân dân số 06; thực hiện tham vấn nhân dân; giúp việc cho các tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7 và tiếp công dân Quý II/2018. Riêng đối với các hoạt động của Văn phòng: Các phòng chuyên môn tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Văn phòng ban hành Quy chế quản lý tài sản; hoàn thành báo cáo quyết toán năm 2017; báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018; báo cáo sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình; báo cáo thực hiện đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan với CBCCVC-NLĐ; rà soát công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức, viên chức; đăng ký danh sách dự thi nâng ngạch chuyên viên chính…
 Thanh Hà