Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh tổng kết công tác Đảng năm 2012; Hội nghị cán bộ công chức và triển khai nhiệm vụ năm 2013

Ngày 24/01, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2012; Hội nghị cán bộ công chức, tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Dự hội nghị có đồng chí Thào Hồng Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh; các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.
Đồng chí Thào Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị

Báo cáo của Đảng bộ tại hội nghị đánh giá: Năm 2012, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ các lĩnh vực hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; triển khai kịp thời việc quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư BCH T.Ư (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ và các Chi bộ có nhiều tiến bộ, đảm bảo dân chủ công khai, sâu sát tình hình thực tiễn; hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 đề ra. Trong đó có 75% chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 25% đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; 38,89% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 58,3% đảng viên đạt tiêu chuẩn đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, đề nghị BTV Khối các cơ quan tỉnh công nhận và khen thưởng Đảng bộ Văn phòng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2012”…

 

Trong lĩnh vực tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới, hoàn thành 100% các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2012 đề ra, đặc biệt trong năm 2012, đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Đề án tham vấn nhân dân của HĐND tỉnh, Nghị quyết về một số nội dung chi, định mức chi của HĐND các cấp; thành lập đoàn giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm thông tin trực thuộc Văn phòng… cùng với Công đoàn quan tâm về vật chất, đời sống tinh thần, đảm bảo nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức và người lao động.

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012, trong đó tập trung chủ yếu vào phân tích, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, đồng thời bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ và thông qua các Nghị quyết thực hiện trong năm 2013.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn đã ghi nhận những kết quả tập thể và BCH Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị BCH Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm vào phương hướng nhiệm vụ trong năm 2013 như: Thực hiện tốt việc lấy ý kiến cán bộ, CCVC, người lao động và nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; phối hợp với Đoàn ĐBQH tổ chức tốt công tác giám sát, tiếp xúc cử tri theo phương pháp đổi mới, cải tiến… phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.

 

Hội nghị cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Ban Tuyên giáo T.Ư và của BTV Tỉnh ủy cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh trong thời gian qua.

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang