Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Văn Phòng HĐND tỉnh kiểm tra chuyên đề đối với Chi Bộ Chi bộ Tổng hợp

Thực hiện Quyết định số 351-QĐ/UBKT, ngày 01/10/2018 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng về việc kiểm tra chuyên đề việc thực hiện quy định về duy trì, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sáng ngày 26/11/2018, đồng chí Sền Văn Bắc - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Văn Phòng làm trưởng đoàn, cùng các thành viên đã có buổi làm việc với cấp ủy Chi bộ Tổng hợp.

Chi bộ Tổng hợp, nhiệm kỳ 2017 – 2020 có 12 đảng viên, trong đó: Đảng viên chính thức 11 đ/c; đảng viên dự bị 01 đ/c. Trong thời gian qua Chi ủy Chi bộ Tổng hợp đã lãnh đạo toàn diện chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, CCVC thông qua việc phổ biến học tập và quán triệt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng. Nhìn chung các buổi sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề đều mang lại hiệu quả thiết thực sát với nhiệm vụ được giao. Đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của chi bộ theo từng tháng, quý, năm để lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả; thực hiện tốt quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra. Thông qua các buổi sinh hoạt nhiều vấn đề quan trọng được chi bộ bàn bạc thấu đáo, trên cơ sở đó xây dựng thành nghị quyết có tính xuyên suốt thực hiện. Qua đó ý thức trách nhiệm của từng đảng viên được nâng lên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ và thực hiện dân chủ, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra; chi bộ luôn quan tâm đến công tác tạo nguồn quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng, đến nay, chi bộ đã kết nạp được 01 quần chúng ưu tú; đề nghị công nhận 02 Đảng viên dự bị được chuyển Đảng chính thức; tiến hành thẩm tra xác minh lý lịch cho 02 quần chúng ưu tú đề nghị kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra Chi bộ đã chỉ đạo các Đảng viên trong chi bộ tham mưu giúp việc cho Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh theo lĩnh vực được phân công như: Tham mưu tổ chức thành công Kỳ họp thứ Sáu, thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; tổ chức họp các phiên họp hằng tháng; xây dựng lịch cho Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân đúng định kỳ và theo dõi tiếp nhận, chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tổ chức hoàn thành các cuộc giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân đảm bảo đúng theo kế hoạch ban hành; tham mưu  cho Ban biên tập, thu thập, lựa chọn tin bài phù hợp về các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và một số tin hoạt động cơ sở có chất lượng đăng tải thường xuyên lên Trang TTĐT; phát hành Bản tin hoạt động đại biểu nhân dân tỉnh Hà Giang; Phối hợp tốt với Đài PTTH tỉnh thực hiện chuyên mục “Ý kiến cử tri" và "Trả lời ý kiến cử tri” phát sóng trên Đài PTTH tỉnh; tham mưu thực hiện sử dụng chữ ký số đảm bảo đúng quy định; quản lý điều hành hệ thống phần mềm VNPT ioffice thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin bảo mật trên Trang TTĐT được đảm bảo an toàn tuyệt đối, làm tốt công tác bảo mật không để xảy ra lộ lọt bí mật nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin... Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Trong các buổi sinh hoạt chuyên đề một số đảng viên trẻ còn ít tham gia thảo luận, tranh luận những vấn đề do Cấp ủy chuẩn bị; một số chưa thật sự đầu tư thời gian để nghiên cứu văn bản để tham gia thảo luận phát biểu.

Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Sền Văn Bắc – Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Văn phòng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Tổng hợp trong thời gian vừa qua và đề nghị chi bộ tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm tạo điều kiện cho các đảng viên trẻ tham gia phát biểu ý kiến, thể hiện chính kiến của mình, rèn luyện bản lĩnh chính trị; quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng; công tác phát triển Đảng viên; chuẩn bị tốt các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy Văn phòng lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên cuối năm theo quy định…
Thanh Hà