Họp bàn nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành dùng chung VnptIoffice trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Sáng ngày 7/8/2018, Văn phòng UBND tỉnh cùng Sở Thông tin và Truyền thông,Viễn thông Hà Giang đã chức cuộc họp bàn nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành dùng chung VnptIoffice trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tham dự phiên họp có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang cùng lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực Công nghệ thông tin của các Văn phòng.
Toàn cảnh cuộc họp
Công tác trao đổi văn bản điện tử hiện nay đã triển khai trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang, do vậy rất cần sự thống nhất và phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan để đảm bảo mục tiêu liên thông, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. Lợi ích đạt được của việc nâng cấp hệ thống phần mềm là giúp tiết kiệm thời gian, giảm giao dịch giấy tờ và tăng cường quản lý cải cách hành chính. Phiên bản mới này là hệ thống phần mềm có nhiều tính năng vượt trội được nâng cấp từ phiên bản VNPT ioffice 3.0 lên VNPT ioffice 4.0. Ở phiên bản mới này có 37 tính năng được chỉnh sửa và 66 tính năng mới so với phiên bản 3.0 để phù hợp với yêu cầu thực tiễn đạt ra.

Tuy phiên bản VNPT ioffice 4.0 đã có nhiều tính năng vượt trội những vẫn còn một số hạn chế theo thực tế, vì vậy trong cuộc họp cũng còn nhiều ý kiến đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông và Viễn thông Hà Giang tiếp tục chỉnh sửa phần mềm để hoàn thiện hơn như: Hệ thống liên thông phải được thiết kế, triển khai đồng bộ tổng thể; liên thông văn bản với thời gian ngắn hơn, tạo hồ sơ điện tử theo yêu cầu của từng cơ quan, lưu trữ điện tử; liên thông quy trình xử lý công việc, phục vụ quản lý mục tiêu chất lượng ISO; trạng thái xử lý của lãnh đạo và chuyên viên; phải có thời gian thực hiện của người xử lý, cơ quan xử lý; xây dưng thêm mục tiếp xúc cử tri trên phần mềm…

Sau cuộc họp này, Sở Thông tin và Truyền thông và Viễn thông Hà Giang sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp để  tiếp tục hoàn thiện phần mềm theo yêu cầu thực tiến đặt ra và dự kiến sẽ hoàn thành việc nâng cấp phần mềm vào cuối tháng 8 năm 2018./.
 Trường Huy