Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 Khối giao ước thi đua các sở ngành tổng hợp

Sáng ngày 25.7, tại Phòng họp số 1 Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND tỉnh, Khối giao ước thi đua các sở, ngành tổng hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm. Đồng chí Phạm Thị Hồng Yên, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện các sở, ngành tổng hợp.
Đ/c Phạm Thị Hồng Yên, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Trưởng khối giao ước thi đua kết luận hội nghị
Năm 2017 với chủ đề “phấn đấu thi đua hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017 gắn với đẩy mạnh đổi mới, tác phong lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ” do Văn phòng HĐND tỉnh (đơn vị Trưởng khối) cùng 7 đơn vị thành viên là: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Sở ngoại vụ, Nội vụ, Cục thống kê, Ban Dân tộc, Văn phòng điều phối Chương trình Xây dựng NTM tỉnh đã thống nhất ký kết cùng giao ước thi đua với 10 nội dung được cụ thể hóa và triển khai thực hiện trong từng ngành, đơn vị, đồng thời đăng ký các chỉ tiêu thi đua với Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Từ đó, các phong trào Chung tay xây dựng Nông thôn mới với việc thực hiện nhiệm vụ phụ trách theo dõi tiêu chí xây dựng nông thôn mới và công tác phụ trách xã khó khăn; phong trào thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang” gắn với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí, tinh giảm biên chế, xây dựng khối đoàn kết tập thể, xây dựng cơ quan văn hóa; phong trào “Lao động giỏi – lao động sáng tạo” với nhiều đề tài, đề án, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; phong trào “xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” với đổi mới phong cách lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công vụ…từ đó triển khai, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và sơ kết đánh giá phong trào thi đua, đề xuất khen thưởng.

Trong 6 tháng, hầu hết các cơ quan đơn vị trong khối đều hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của cơ quan, đơn vị mình. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Khối đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước theo đúng đề án vị trí việc làm, từng bước chuẩn hóa đội ngũ. Đã cử được 50 cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị…điều động, bổ nhiệm, giao quyền phụ trách 20 lãnh đạo quản lý cấp phòng từ nhân sự tại chỗ. Nâng lương thường xuyên cho 28 người, nâng lương trước thời hạn cho 24 người, ngoài ra còn các chế độ khác được giải quyết theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, từng bước tiến hành cải cách trong các lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính. Làm tốt thi đua thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị xã hội. Làm tốt công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà các hộ gia đình khó khăn, các xã phân công phụ trách mua con giống, cây giống, hỗ trợ học sinh nghèo và các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn  với tổng số tiền là 205.425 triệu đồng. Thực hiện tốt việc thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang và công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình. Đã có 26 lượt tập thể, 167 lượt cá nhân được nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp cơ sở, cấp tỉnh, bộ ngành Trung ương về thành tích đạt được năm 2016.

Phương hướng nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới 100% cán bộ, công chức, người lao động được quán triệt, học tập và chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục có các giải pháp thực hiện tốt nội dung chương trình cải cách hành chính năm 2017, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện việc đổi mới tác phong lề lối làm việc…

Cũng tại hội nghị, đại diện các sở, ngành cũng đã tham gia đóng góp ý kiến để báo cáo hoàn thiện hơn. Nhiều ý kiến đồng tình với kế hoạch tổ chức giao hữu thể thao nhân dịp Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; đối với kế hoạch tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ phụ vụ nhân dân xã do cơ quan làm trưởng khối phụ trách có ý kiến cho rằng nên để kinh phí đó hỗ trợ, giúp đỡ một số gia đình khó khăn phát triển kinh tế hoặc xây dựng mô hình chăn nuôi luân chuyển để nhân rộng trên địa bàn xã đó sẽ thiết thực hơn.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hồng Yên, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Trưởng khối giao ước thi đua tiếp thu các ý kiến và đề nghị đại diện các cơ quan ban ngành triển khai, quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm đạt kết quả cao./.
Lan Phương