Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019 và đối thoại trực tiếp với người đứng đầu Văn phòng HĐND tỉnh.

Chiều ngày 28.12.2018 , Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh . Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Đồng chí: Hoàng Văn Vịnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019
Bám sát vào chương trình công tác trọng tâm của HĐND tỉnh, năm 2018 Văn phòng HĐND tỉnh đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị CBCC và chương trình công tác trọng tâm đã đề ra.  Làm tốt công tác tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công 02 kỳ họp HĐND, hoàn thành 37 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề (trong đó có: 33 cuộc theo Chương trình giám sát năm 2018; 04 cuộc khảo sát phát sinh; 4 cuộc giám sát, khảo sát Thường trực HĐND; 3 cuộc Ban Kinh tế - Ngân sách; 4 cuộc Ban Pháp chế; 2 cuộc Ban Dân tộc; các Tổ đại biểu 21 cuộc. Trong năm đã tiếp nhận 82 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân và đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn kịp thời theo quy định. Văn phòng đã kiện toàn, sáp nhập từ 3 phòng chuyên môn xuống còn 2 phòng chuyên môn, giảm 01 đầu mối cấp phòng, giảm 01 chức danh Trưởng phòng. Văn phòng đã ban hành 1.490 văn bản các loại, tiếp nhận xử lý 6.883 văn bản đến. Thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách xã khó khăn, tham gia cùng xã trong công tác lãnh, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, tổ chức thăm và tặng quà các hộ gia đình chính sách trị giá hơn 70 triệu đồng…

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 được Văn phòng HĐND tỉnh xác định: Tiếp tục tham mưu, thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021”. Tham mưu, phục vụ tốt cho Thường trực, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ Chín, Kỳ họp thứ Mười và các kỳ họp bất thường (nếu có), chương trình giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri theo quy định. Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND các cấp lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại huyện Bắc Quang; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng hoạt động cho Đại biểu HĐND tỉnh. Tổ chức Công đoàn phối hợp với lãnh đạo Văn phòng duy trì thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho CB, CC, VC, NLĐ, đoàn viên công đoàn. Đổi mới tác phong lề lối làm việc, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong năm 2019. Phấn đấu hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch công tác đề ra; 100% CBCCVC, đoàn viên công đoàn đ­ược quán triệt, học tập và thực hiện tốt chủ trương, đư­ờng lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% tập thể và tổ công đoàn đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, " Tổ công đoàn vững mạnh"; 80% trở lên cán bộ, CCVC đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong đó có 15% trở lên đạt Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Vịnh - Phó chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Văn phòng cần làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ CCVC, người lao động chuẩn bị cho việc sáp nhập hợp nhất 3 Văn phòng. Tiếp tục tham mưu, phục vụ Thường trực, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị và tổ chức thành công Kỳ họp thứ Chín, Kỳ họp thứ Mười, hoàn thành chương trình giám sát, khảo sát năm 2019. Tham mưu đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri, tiếp nhận, xử lý, theo dõi và đôn đốc các cấp, các ngành chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo thẩm quyền. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chữ ký số trong các hoạt động của HĐND tỉnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho CBCCVC, đoàn viên công đoàn.

 

Đồng chí Hoàng Văn Vịnh - Phó chủ tịch HĐND tỉnh trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân
 

Đ/c Phạm Thị Hồng Yên - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
 
Dịp này, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Chúng Thị Chiên; đồng chí Hoàng Văn Vịnh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã lên trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển Phụ nữ Việt Nam”, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và các danh hiệu thi đua khác cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018.
 Thúy Liễu