Đảng uỷ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh kiểm tra việc lãnh đạo tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với chi bộ Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị

Sáng ngày 30/9/2021, Đoàn kiểm tra của Đảng uỷ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh do đồng chí Sền Văn Bắc – Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với Chi bộ Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị Văn phòng.
Toàn cảnh cuộc họp
Theo báo cáo cho thấy: Chi bộ Phòng Hành chính - Tổ chức Quản trị được tái thành lập sau khi thực hiện việc chia tách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thành Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Hiện nay chi bộ có 15 đảng viên. Trong năm qua, chi bộ Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị đã quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Quy chế dân chủ cở sở; duy trì các hoạt động sinh hoạt thường kỳ và triệu tập họp bất thường khi có công việc đột xuất để phổ biến, quán triệt các kết luận của Đảng ủy Văn phòng, của lãnh đạo Văn phòng; đôn đốc việc quản lý trang thiết bị làm việc trong cơ quan, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính; mua sắm thiết bị, phương tiện và các tài sản của cơ quan phải thực hiện theo quy định; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; giải quyết kịp thời kiến nghị của công chức và người lao động thuộc các bộ phận văn thư, phục vụ, tổ xe, kế toán, tổng hợp, kịp thời báo cáo với Thủ trưởng cơ quan những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết; xây dựng dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, dự thảo chương trình phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn; xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của cơ quan, Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn… Các đàng viên trong chi bộ luôn đoàn kết, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công việc góp phần xây dựng chi bộ, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện lãnh đạo tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vẫn còn hạn chế, tồn tại như: Các đảng viên công tác ở các bộ phận khác nhau, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và quản lý Nhà nước có sự chênh lệch khác nhau nên khó khăn cho việc thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Sền Văn Bắc, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ đánh giá cao những kết quả đạt được của chi bộ Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và đồng thời đề nghị Chi bộ công khai niêm yết Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện Quy chế dân chủ lồng ghép với các hội nghị tuyên truyền quán triệt các nghị quyết của trung ương, tỉnh; quan tâm hoàn thiện sổ ghi biên bản, sổ theo dõi đảng viên, bổ sung hồ sơ đảng viên, thu chi đảng phí, quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính…
Thanh Hà