Công bố các Quyết định tách, thành lập Đảng bộ cơ sở

Chiều ngày 20/10, tại trụ sở UBND tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức công bố các Quyết định tách Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, thành lập Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh và Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.

Dự có đồng chí Trương Văn Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Lương Văn Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, các Ban thuộc Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, lãnh đạo 2 cơ quan Văn phòng.
 

Đồng chí Trương Văn Thắng trao Quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

Đồng chí Trương Văn Thắng trao Quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.

Tại buổi Lễ công bố, đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh đã công bố các Quyết định gồm: Quyết định số 96 về việc tách, thành lập Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh và Quyết định số 97 về việc tách, thành lập Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh; đồng thời công bố các Quyết định chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ và chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy của Đảng bộ 2 cơ quan Văn phòng nhiệm kỳ 2020- 2025.

Theo đó, đối với Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, BCH Đảng ủy Khối Quyết định chỉ định Ban chấp hành gốm 07 đồng chí; đồng chí Lương Văn Đoàn giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Huy Sắc, Phó Chánh Văn phòng giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Đối với Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, chỉ định tham gia Ban chấp hành gồm 06 đồng chí; đồng chí Phạm Văn Tú giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.
 
Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trương Văn Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh mong muốn sau khi tách, thành lập 2 Đảng bộ Văn phòng tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, với một quyết tâm chính trị cao nhất khắc phục những khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, trong đó tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp việc cho Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đảng viên 2 cơ quan Văn phòng thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lương Văn Đoàn và đồng chí Phạm Văn Tú đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh Trương Văn Thắng, đồng thời hứa trên cơ sở các Quyết định tách, thành lập sẽ tiếp tục triển khai hoàn thiện các tổ chức chính trị, các đoàn thể trực thuộc theo quy định và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 
Nguyễn Đoan – Lan Phương