Ủy ban MTTQVN tỉnh Hà Giang kêu gọi ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"

Phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam ta, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần hỗ trợ về vật chất và tinh thần, giúp cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng giảm bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Riêng trong hai năm 2019 và 2020, Quỹ đã vận động ủng hộ được 10.856.862.797 đồng. Với nguồn kinh phí ủng hộ, Ban quản lý Quỹ các cấp đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 112 căn nhà tình nghĩa (sửa chữa 09 nhà; làm mới 103 nhà) với tổng số tiền 6.360.000.000 đồng; trao tặng 50 sổ tiết kiệm cho 50 đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, người có công với số tiền 150.300.000đồng; 191/193 xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhất là ở các thôn vùng sâu, vùng xa đang rất cần sự hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) và thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, ngày 03/6/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã ra Lời kêu gọi vận động các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang tích cực hưởng ứng và tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

Việc đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ trên tinh thần tự nguyện và tùy vào khả năng, lòng hảo tâm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp...

Thời gian vận động từ ngày 05/6/2021 đến hết ngày 31/8/2021. Địa chỉ tiếp nhận là Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh Hà Giang - Số tài khoản 3761.0.1025982.91011 mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Giang hoặc đóng góp ủng hộ trực tiếp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.
Hùng Hải