Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về quy định hành chính

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chăn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh, ngày 01/3/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang đã thông báo công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn sẽ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các nội dung sau: Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiều, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính đã niêm yết công khai nhưng đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính...

Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính. Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân được tiếp nhận theo các địa chỉ sau đây:

Cổng dịch vụ công Quốc gia: Gửi qua chuyên mục "phản ánh, kiến nghị" trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ https//dichvucong.gov.vn

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang: Địa chỉ Số 519 đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang tỉnh hà Giang; số điện thoại 02193.502.888; địa chỉ thư điện tử kstthc.vpubnd@hagiang.gov.vn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang: Địa chỉ Tổ 4, số 196, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang; số điện thoại 02193.866.363 hoặc 02193.866.353; địa chỉ thư điện tử: snnptnt@hagiang.gov.vn

Mọi thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân cần phải: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, trình bày rõ nội dung phản ánh, kiến nghị; ghi rõ, đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử. Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, giải đáp pháp luật.
Tùng Lâm