Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử trong tình hình dịch Covid-19

Ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 2135/BNV-XDCQ, hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trình tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh gửi đối với Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Theo đó, để bảo đảm thực hiện phòng, chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch bệnh Covid-19, phục vụ an toàn cho công tác bầu cử cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả và công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng các quy định của pháp luật, những người tham gia công tác bầu cử (gồm cử tri và những người có liên quan, thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử) cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, như sau:

Thực hiện khai báo y tế trực tiếp hoặc khai báo y tế điện tử theo hướng dẫn chung của Bộ Y tế thông qua các ứng dụng: Vietnam Health Declaration, Bluezone, Ncovi... nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, không khạc nhổ bừa bãi, phải che miệng mỗi khi ho và hắt hơi, bỏ rác thải đúng nơi quy định.

Thực hiện việc xếp hàng để vào bầu cử, giữ khoảng cách giữa người trước và người sau tối thiểu là 2 mét, di chuyển theo hướng một chiều; thực hiện theo hướng dẫn của ban tổ chức về tiến trình bầu cử và đảm bảo y tế cho công tác bầu cử. 

Trường hợp thành viên Tổ bầu cử có tiếp xúc gần với người được xác định mắc Covid-19 (F1, F2) phải cách ly thì địa phương chủ động bổ sung, thay thế và tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử đối với thành viên mới được bổ sung.

2. Hướng dẫn trình tự thực hiện bầu cử tại khu vực bỏ phiếu cố định cho người đang thực hiện cách ly tại nhà; cách ly tập trung, nơi thực hiện giãn cách xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa; tại bệnh viện, cơ sở y tế

Về Phụ lục Hướng dẫn tổ chức bầu cử tại khu vực bỏ phiếu (phòng bỏ phiếu), Văn bản yêu cầu thành lập Tổ y tế - Phòng chống dịch, chịu trách nhiệm đảm bảo công tác y tế (phòng chống dịch, kiểm tra sức khoẻ của cử tri, vệ sinh phòng dịch...). Đồng thời, chuẩn bị khu vực cách ly tạm thời đối với các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19

Về Phụ lục Hướng dẫn tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà, Công tác chuẩn bị về nhân lực, Văn bản yêu cầu tối thiểu 02 thành viên tổ bầu cử, có lực lượng công an hoặc dân quân đi cùng; trang thiết bị mang theo phục vụ cho việc bầu cử của cử tri gồm: Hòm phiếu phụ, con dấu "Đã bỏ phiếu", danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, phiếu bầu cử, bút, thước, băng keo... Cùng với đó, lực lượng tham gia tổ chức bầu cử cho cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà cần phải đảm bảo phương tiện phòng họ các nhân để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (găng tay, khẩu trang, trang phục bảo hộ....).

Đối với công tác tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện dãn cách xã hội hoặc địa bàn bị phong toả: Về nhân lực, ngoài các thành viên của Tổ bầu cử, bổ sung thêm thành viên là ngươi đang làm nhiệm vụ trong khu vực phong toả, giãn cách (nếu có). Trong trường hợp này, các địa phương cần tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định (lựa chọn hình thức phù hợp); qua đó, thực hiện nhiệm vụ bầu cử theo hướng dẫn chi tiết nêu trong Văn bản.

Đối với công tác tổ chức bầu cử tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho cử tri là bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định mắc Covid-19: Nhân lực của Tổ bầu cử được bổ sung thêm thành viên là người đang làm nhiệm vụ trong cơ sở cách ly tập trung (nếu có) và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định theo hình thức phù hợp để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bầu cử đảm bảo đúng quy định về bầu cử theo Luật và các quy định về phòng, chống lây nhiễm Covid-19.

Căn cứ vào số lượng cử tri ở từng khu vực bỏ phiếu, thời gian bầu cử theo quy định và diễn biến của tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương và từng khu vực bỏ phiếu, UBND cấp xã xây dựng lịch trình tiến độ bầu cử và phân chia, bố trí thời gian bỏ phiếu phù hợp theo từng thôn, tổ dân phố, bảo đảm không tập trung cử tri quá đông vào cùng một thời điểm bầu cử; đồng thời, không để xảy ra phân tán lực lượng phục vụ bầu cử, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của Tổ bầu cử trong ngày bầu cử.

Từ tình hình thực tế tại địa phương, UBND cấp xã và Tổ bầu cử xây dựng kế hoạch phân chia thời gian bỏ phiếu của cử tri theo các thôn, tổ dân phố theo từng đợt đi bầu cử; thời gian trung bình mỗi đợt cách nhau từ 1 - 2 giờ, bảo đảm không tập trung quá đông tại phòng bỏ phiếu. Trong ngày bầu cử, Tổ bầu cử phải thông báo kế hoạch phân chia thời gian bỏ phiếu để cử tri biết.

Các xã, phường, thị trấn căn cứ vào kết quả khảo sát, thống kê, tiến hành xây dựng lịch trình tiến độ bầu cử, phân chia, bố trí thời gian bỏ phiếu và sử dụng hòm phiếu phụ phù hợp theo từng thôn, tổ dân phố, địa chỉ cách ly tại nhà, khu vực cách ly tập trung, cơ sở y tế, bệnh viện, khu vực bị phong tỏa, giãn cách xã hội.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và tại hướng dẫn này, đề nghị Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện, tình hình cụ thể, chủ động xây dựng phương án, kịch bản bỏ phiếu bầu cử linh hoạt, phù hợp với khả năng thực tế của địa phương, bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử và đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh.
Mời bạn đọc xem toàn văn Văn bản số 2135/BNV-CQĐP tại đây
Thanh Hà