Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận công dân tỉnh Hà Giang trở về từ các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình người lao động tỉnh Hà Giang tại các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân về địa phương với số lượng rất lớn, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 7.10.2021, Chủ tịch UBND tỉnh có công điện số 4016/CĐ-CTUBND gửi các sở, ngành: Lao động - TBXH; Y tế, Giao thông vận tải; Công an; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc tiếp nhận công dân của tỉnh Hà Giang trở về từ các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Để xem chi tiết công điện, mời bạn đọc nhấn vào đường link dưới đây: /uploads/news/2021_10/14229_131._cong_dien_chi_dao_don_lao_dong_ve_dia_phuong_khan.pdf