Chưa sử dụng mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới từ 01/4/2021 do chưa dùng hết phôi thẻ cũ

Theo Quyết định 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt nam thì từ ngày 01/4/2021, mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới sẽ được thay thế mẫu thẻ cũ quy định tại Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014. Tuy nhiên, cũng theo quy định tại Quyết định 1666 thì đến thời điểm triển khai mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới mà phôi thẻ bảo hiểm y tế cũ chưa sử dụng hết thì cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp sẽ tiếp tục sử dụng in, cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế cho đến khi hết phôi thẻ cũ mới được chuyển sang sử dụng mẫu thẻ mới.
Mẫu phôi thẻ
Do vậy, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang đã có hướng dẫn: Từ ngày 01/4/2021 trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia theo mẫu cũ (Quy định tại Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của Tổng giám đốc BHXH); đối với thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến các đơn vị sử dụng lao động sau khi thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH.

Sự khác biệt giữa mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới theo Quyết định 1666/QĐ-BHXH so với mẫu thẻ cũ thể hiện ở những điểm sau:

Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới có hình chữ nhật, kích thước nhỏ hơn và có độ dày dày hơn so với mẫu thẻ hiện hành; được ép plasticc sau khi in để đáp ứng được yêu cầu sử dụng lâu dài, tránh ẩm mốc, nhàu nát trong quá trình sử dụng. Mẫu thẻ mới  có dấu in sẵn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Trưởng Ban quản lý thu - Sổ thẻ thừa lệnh của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký (mẫu cũ là dấu của Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ký); việc thay đổi này nhằm giúp cho việc cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế được nhanh chóng, thuận lợi trên phạm vi toàn quốc đối với trường hợp người tham gia không may làm mất, hư hỏng thẻ khi đi khám chữa bệnh ngoài tỉnh hoặc đi du lịch, công tác ở tỉnh khác.

 

 
Điểm khác biệt nữa là trên mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới có 10 ký tự (thay thế 15 ký tự trên mẫu hiện hành) mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia được sử dụng để tra cứu thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, giúp cho người tham gia dễ dàng nhận biết và có thể tra cứu, kiểm tra đầy đủ thông tin quy định về thẻ bảo hiểm y tế trên công thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; mẫu thẻ mới không thể hiện địa chỉ của người tham gia, nhưng bổ sung nơi cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời phần ghi mức hưởng bảo hiểm y tế được chuyển xuống cùng với dòng ghi ngày, tháng, năm sinh, giới tính, mã đối tượng sinh sống nhằm giúp cho người cao tuổi, người chưa có điều kiện sử dụng internet biết thông tin về quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế. Các nội dung thông tin khác được giữ nguyên như mẫu thẻ cũ.

Những thay đổi về mẫu thẻ bảo hiểm y tế trên đây sẽ tạo thuận lợi cho việc bảo quản thẻ và giúp người dân thuận tiện trong việc cấp lại thẻ khi có thể dễ dàng đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ do hỏng, mất trên phạm vi toàn quốc mà không phu thuộc vào địa bàn cư trú. Thẻ bảo hiểm y tế mới cũng khắc phục được tình trạng phai mờ mã vạch, giúp cho cơ sở khám chữa bệnh thực hiện thủ tục đăng ký khám chữa bệnh chính xã và nhanh hơn.
Hùng Hải