Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung cao độ, đảm bảo thành công Cuộc bầu cử

Ngày 19/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1519/UBND-NCPC về việc về việc tập trung cao độ, đảm bảo thành công Cuộc bầu cử gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân , UBBC các huyện, thành phố; UBND, UBBC các xã, phường, thị trấn. Theo đó chỉ đạo:

Sở Y tế thường xuyên cập nhật, đánh giá, dự báo sát sao tình hình dịch bệnh Covid-19, kịp thời bổ sung phương án, biện pháp sẵn sàng kịp thời ứng phó với các tình huống trong phòng chống dịch Covid-19 phục vụ cuộc bầu cử, bảo đảm an toàn, hiệu quả; thành lập bộ phận thường trực tiếp nhận, giải đáp kịp thời các vướng mắc, giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác phòng, chống dịch; phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức phụ trách bầu cử tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các khu vực cách ly, cơ sở y tế, khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh các thông điệp truyền thông, vận động cử tri đi bầu cử bằng nhiều phương tiện, phương thức với tầng suất phù hợp như: mạng xã hội trong nước, mạng viễn thông (tin nhắn sms, nhạc chờ), hệ thống loa đài truyền thanh xã, phường, thị trấn, sử dụng loa truyền thanh di động, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng tuyên truyên bằng tiếng dân tộc, qua đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin chuẩn xác, sáng tạo, sinh động để cử tri hiểu rõ, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử; giám sát và kiểm soát tốt an toàn thông tin; phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo phản bác, ngăn chặn, xử lý kịp thời thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái trên không gian mạng về cuộc bầu cử.

 Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến, sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; chủ động đối phó với các hành vi gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống phá cuộc bầu cử; tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình, nhận định, đánh giá, dự báo chính xác âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; sẵn sàng phương án hỗ trợ các huyện, thành phố trong phòng chống dịch Covid-19, phòng chống thiên tai, xử lý các tình huống phát sinh khác, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực), các thành viên trong Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách (theo Quyết định số 36/QĐ-BCH ngày 27/02/2020 của Ban chỉ huy tỉnh) có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị, các phương án phòng chống thiên tai trong dịp bầu cử; tổ chức trực, chủ động chỉ đạo sẵn sàng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo cho công tác bầu cử theo phương châm "4 tại chỗ".

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực UBBC tỉnh) phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các tố chức bầu cử tăng cường cập nhật tình hình bầu cử; tiếp nhận, hướng dẫn, trả lời các tổ chức bầu cử, các địa phương về nghiệp vụ công tác bầu cử; kịp thời báo cáo, tham mưu cho UBBC tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chỉ đạo đảm bảo hoàn thành mục tiêu bầu cử theo Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, những tình huống bất thường và các vấn đề phát sinh khi tổ chức bầu cử; bố trí tổ thường trực tham mưu, giúp UBBC tỉnh chỉ đạo điều hành và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

UBND, UBBC cấp huyện, cấp xã tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn then chốt từ nay đến ngày bầu cử; quán triệt, triển khai thực hiện tốt chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử; tiến hành rà soát lại toàn bộ công việc để chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ bầu cử; đặc biệt tổ chức tập luyện trước các phương án, kịch bản tổ chức bỏ phiếu trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, tránh lúng túng, vướng mắc trong ngày bầu cử.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động, tích cực phát huy vai trò của mình trong công tác bầu cử; thành lập các đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn cử tri đi bầu gắn với công tác phòng chổng dịch Covid-19; tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên, cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu tại Kết luận số 88-KL/TU ngày 19/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về chế độ trực trước và trong ngày bầu cử, yêu cầu:

Phân công lãnh đạo, cán bộ và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức trực đảm bảo công tác bầu cử; phân công bộ phận thường trực tại trụ sở cơ quan, hoạt động của UBBC huyện, thành phố trong ngày 23/5/2021 để theo dõi, chỉ đạo các vấn đề có liên quan đến công tác bầu cử và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
 Thanh Hà