Cần tổ chức khẩn trưởng rà soát đảm bảo công tác hậu cần đáp ứng cho cuộc bầu cử

Ngày 20/5/2021, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban hậu cần thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh có văn bản "hỏa tốc" đề nghị Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố cần khẩn trương "rà soát đảm bảo công tác hậu cần đáp ứng cho cuộc bầu cử".

Để khắc phục những tồn tại trong công tác chuẩn bị hậu cần, phục vụ chu đáo cho ngày bầu cử, Trưởng tiểu ban Hậu cần đề nghị UBND, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố:

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và cần có phương án cụ thể để chủ động ứng phó, xử lý với mọi tình huống liên quan đến công tác chuẩn bị hậu cần phục vụ cuộc bầu cử được thành công và thực sự là "ngày hội của toàn dân".

Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 29/KH-TBHC ngày 05/3/2021 và Công văn số 96/CV-TBHC ngày 17/5/2021 của Tiểu ban hậu cần, trong đó lưu ý đến những dnah sách cử tri, danh sách trích ngang tiểu sử các ứng cử viên, Cờ Đảng, Cờ tổ quốc, cờ chuối, băng zôn, khẩu hiệu … bị hư hỏng (nhòe, rách, bạc mầu…) phải thay thế ngay và thời hạn cuối cùng hoàn tất trước 15 giờ ngày 21/5/2021.

Kiểm tra, rà soát ngay các khu vực bỏ phiếu có từ 500 cử tri trở lên để đảm bảo số lượng hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ theo quy định, đồng thời chuẩn bị thêm 01 hòm phiếu dự phòng cho các khu vực này để công tác bỏ phiếu của cử tri được thuận lợi. Thời gian hoàn thành trước 15 giờ ngày 21/5/2021
Tùng Lâm (tổng hợp)