Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên làm việc tại xã Tát Ngà huyện Mèo Vạc

Chiều ngày 13.5, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại xã Tát Ngà huyện Mèo Vạc theo Quyết định 195 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các đồng chí BTV Tỉnh ủy theo dõi Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc
Trong năm tháng đầu năm 2019, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tát Ngà luôn thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, kịp thời cho chủ trương chỉ đạo giải quyết tốt các nhiệm vụ, những khó khăn vướng mắc nảy sinh, cụ thể: Sản xuất nông, lâm nghiệp theo đúng kế hoạch; thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn xã đạt 9/19 tiêu chí; thương mại, dịch vụ - du lịch, phát triển; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt khoảng 1,85 tỷ đồng, có hơn 200 lượt du khách đến thăm quan, trải nghiệm; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quảng bá hình ảnh và các sản phẩm văn hóa; tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chương trình, kế hoạch của Trung ương, tỉnh, huyện; về công tác dân vận đã đăng ký xây dựng thực hiện 01 mô hình kiểu mẫu về nội dung “vận động các hộ dân theo đạo quay lại lập bàn thờ” theo phong tục tập quán của địa phương; hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội luôn chủ động và kịp thời.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã trao đổi, tìm hiểu thêm về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ của xã trong thời gian qua, đồng thời đề nghị xã mạnh dạn chỉ ra những tồn tại, hạn chế (như việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đã thật sự tốt chưa? Việc triển khai các chương trình, đề án đã được xã thực hiện như thế nào? Đánh giá thêm về việc khai thác và phát huy làng văn hóa du lịch cộng đồng?...) để từ đó đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục trong các tháng cuối năm. Đồng thời, đề nghị xã tiếp tục duy trì tốt chế độ báo cáo; Căn cứ vào các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt công tác dân vận, công tác xây dựng Đảng; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại cơ sở, chất lượng Đảng viên tại các chi bộ; Chỉ đạo, thực hiện tốt việc quyết toán ngân sách năm 2018, tổ chức thành công Kỳ họp giữa năm 2019; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị cần làm tốt hơn nữa chức năng giám sát; Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nhất là việc phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, xóa nhà tạm trên địa bàn xã./.
Hoàng Huyền