Ủy ban nhân dân tỉnh họp Phiên họp tháng 5 năm 2018

Sáng 28/5/2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2018. Dự phiên họp đồng chí Chúng Thị Chiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh...
Đ/c Chúng Thị Chiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp
Trong tháng 5 năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, các địa phương đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp vụ Xuân. Tình hình đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, thành lập thêm 2 gia trại chăn nuôi trâu bò tại huyện Đồng Văn và Yên Minh. Chương trình xây dựng nông thôn mới và quy tụ dân cư được triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong tháng đã thực hiện mở mới, nâng cấp và làm mới trên 96km đường giao thông các loại, di chuyển ổn định được 4 hộ. Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, du lịch tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định. Chỉ số phát triển công nghiệp tháng 5 tăng 16,9% so với tháng trước, lũy kế 5 tháng đầu năm tăng 23,5% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt trên 730 tỷ đồng. Lượng khách du lịch đến tỉnh ước trên 115 nghìn lượt người với tổng doanh thu đạt gần 102 tỷ đồng. Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa thể thao, lao động việc làm và an sinh xã hội trong tháng đạt được nhiều kết quả. Công tác cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy chính quyền tiếp tục được thực hiện quyết liệt. Tuy nhiên, trong tháng 5, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh tiếp tục giảm so với cùng kỳ...

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các sở, ngành, địa phương trong tổ chức, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng nhấn mạnh những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức để có giải pháp ứng phó và thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn trong thời gian tiếp theo. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu các cấp, ngành cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Quan tâm đến công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; giao cho Sở Tài chính, Cục thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh để nhất quán quan điểm thực hiện đảm bảo có hiệu quả hơn trong thời gian tới; triển khai tốt công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ Mùa năm 2018; phòng chống thiên tai; tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực tốt công tác quy tụ dân cư; Chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đối với các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2018, tránh hình thức và thành tích; rà soát, đánh giá, sắp xếp lại các cơ chế chính sách đã ban hành có dùng nguồn ngân sách của địa phương, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả; giao Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu UBND tỉnh kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; giao ngành chuyên môn quan tâm chỉ đạo tốt nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo: Tổng kết năm học; tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia 2018 theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết phục năm học mới; đẩy mạnh phát triển Du lịch; nâng cao chất lượng Y tế, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự ATGT… Căn cứ chức năng nhiệm vụ giao, Chương trình hành động năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí Thành viên UBND tỉnh xây dựng lại Chương trình hành động nhiệm vụ trọng tâm tâm 6 thánh cuối năm 2018, giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh nắm, theo dõi việc triển khai thực hiện…

Tại phiên họp đã công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương tại tỉnh và UBND các huyện, thành phố. Kết quả chỉ số CCHC cho thấy, 100% các cơ quan, đơn vị xếp loại tốt trở lên, đối với chỉ số CCHC của các sở, ngành và các huyện thành phố đều có xu hướng tăng, khoảng cách giữa các cơ quan, đơn vị được thu hẹp hơn so với năm 2016. Trong đó, Sở Giao thông vận tải và Sở Công thương xếp loại xuất sắc trong tổng số 20 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh xếp loại xuất sắc trong tổng số 6 cơ quan Trung ương tại địa phương. Huyện Mèo Vạc và Xín Mần xếp loại xuất sắc trong 11 huyện, thành phố của tỉnh.

Cũng tại phiên họp, sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành trình bày tờ trình, các đại biểu đã tham gia đóng góp và thống nhất thông qua một số tờ trình như: Tờ trình của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh; Tờ trình của Sở Nội vụ về việc xem xét ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh về tinh giản biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015-2021; Tờ trình của Sở Tài chính, về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang… Đối với một số tờ trình khác, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở ngành bổ sung ý kiến tham gia của đại biểu, sớm hoàn thiện và trình ban cán sự Đảng UBND tỉnh./.
Thanh Hà