UBND tỉnh họp phiên tháng 01 năm 2019

Sáng ngày 30/01/2019, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2019 nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2019; xem xét thông qua một số dự thảo báo cáo và tờ trình do các ngành tỉnh trình. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp. Dự họp có Thường trực và các thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp
Theo báo cáo, trong tháng 01, UBND tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh bằng các kế hoạch, chương trình hành động. Các ngành, các cấp đã tổ chức phân khai chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2019, tạo sự chủ động và nâng cao tinh thần trách nhiệm. Các huyện đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Xuân 2019 với tổng diện tích gieo trồng ước đạt 10.800 ha, tăng 0,83% so với cùng vụ năm trước. Sản xuất công nghiệp theo giá so sánh ước đạt 236,9 tỷ đồng, tăng 1,82% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 950 tỷ đồng, tăng 17,1%; tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hành hóa ước đạt 43,1 triệu USD, tăng 4,5%; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 992 tỷ đồng. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định. Hoạt động đối ngoại có nhiều đổi mới về chất lượng và hiệu quả. Tuy nhiên, tình hình tai, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông còn hạn chế, tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra.

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao tinh thần vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các sở, ngành, địa phương trong tổ chức, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019. Để làm tốt nhiệm vụ tháng 02, đồng chí đề nghị các đồng chí trong Thường trực UBND tỉnh cùng với các ngành tập trung kiểm tra, đánh giá lại các xã đã được công nhận nông thôn mới và lãnh chỉ đạo tiếp tục nâng cao các tiêu chí; tập trung thực hiện dứt điểm công tác quy tụ dân cư, giải quyết vấn đề đất đai nhất là công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án thủy điện; chú trọng công tác tết trồng cây gắn với phát triển rừng theo phương châm “trồng cây nào phải sống cây đấy”; tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo chất lượng hàng hóa, bình ổn giá cả đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách; quan tâm nâng cao chất lượng Cam sành khi tiêu thụ tại các siêu thị tại Hà Nội; tiếp tục làm tốt công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc, chủ động trong công tác giao nhận quân và mở đợt cao điểm kiểm tra về an ninh trật tự, an toàn giao thông; tập trung chấn chỉnh công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản. Đối với giám đốc các sở, ngành trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình rà soát, xác định nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện. Bố trí, phân công cán bộ trực tết đảm bảo. Tổ chức tốt hoạt động bắn pháo hoa vào đêm giao thừa chào đón năm mới. Tăng cường công tác quản lý, duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học…
 
Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến vào tờ trình của các sở, ngành như: Tờ trình về việc ban hành Quy chế đấu thầu, quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang; phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang; phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Giang; ban hành Quy chế phối hợp quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Sau khi nghe ý kiến đóng góp vào các tờ trình, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các sở, ngành phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND và UBND tỉnh chỉnh sửa nội dung cho đảm bảo chặt chẽ theo quy định của pháp luật./.
Thanh Hà