Tuyên truyền Hiến pháp và ôn lại truyền thống 60 năm giải phóng Điện Biên phủ

Nhằm tổ chức tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã được đề ra trong Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Tỉnh Đoàn Hà Giang và tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014).

Trong 2 ngày, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 5 năm 2014, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã phối hợp cùng Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 và ôn lại truyền thống lịch sử 60 năm giải phóng Điện Biên Phủ cho đoàn viên, học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Nghề và trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang.

Qua đợt tuyên truyền đã thu hút được sự quan tâm của trên 100 cán bộ, giáo viên và 300 học sinh, sinh viên của hai trường. Thông qua hoạt động tuyên truyền giúp cho cán bộ, giáo viên, đoàn viên, sinh viên nâng cao nhận thức, chấp hành tốt chủ chương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và củng cố niền tin, bản lĩnh chính trị, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 

Tác giả: Lê Huy