Tổng kết phong trào thi đua "Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang"...

Ngày 27.11, Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”; đánh giá, rút kinh nghiệm công tác triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Mí Vàng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị tỉnh Hà Giang; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, Thành ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang.


Khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân đã thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là phong trào thi đua “Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”. Phong trào đã có tác động quan trọng về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
 


Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Với nhiều cách thức triển khai linh hoạt, phong trào đã có tác động rõ nét đến mọi lĩnh vực. Trong thực hiện nội dung thi đua về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Chung sức xây dựng NTM” đã quy tụ, khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 và tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng NTM”, toàn tỉnh đã có hơn 600 công trình được hoàn thành. Với nội dung thi đua đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hiện tiết kiệm; tạo bước đột phá trong tổ chức lại sản xuất nông nghiệp đã được phát triển toàn diện trên cả 3 lĩnh vực: Sản xuất lương thực; chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng rừng kinh tế, dược liệu, cây ăn quả… Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng tập trung triển khai thực hiện các nội dung thi đua như: Phát huy sáng kiến, cải tiến, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất và đời sống; thực hiện các chương trình, đề án về phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, bảo vệ, trồng cây gây rừng, trồng cây ăn quả, cây dược liệu; thực hiện tốt nếp sống vệ sinh, đẩy mạnh thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, dân số - KHHGĐ; đẩy mạnh thi đua thực hiện các chương trình hành động về phát triển văn hóa, giáo dục; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, phụ trách xã đặc biệt khó khăn… Qua phong trào thi đua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quán triệt sâu sắc hơn về nội dug những lời Bác căn dặn, trên cơ sở đó đề ra những chương trình, kế hoạch thực hiện Tám lời căn dặn của Bác sát thực với nhiệm vụ chính trị. Phong trào được phát động trong thời điểm Đảng bộ và nhân dân Hà Giang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, phong trào đã góp phần tạo nên động lực, lôi cuốn cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân “Đồng lòng, dốc sức” sôi nổi thi đua tạo bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014 và 2015.

Sau khi thông qua nội dung đánh giá rút kinh nghiệm công tác triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, và ý kiến thảo luận của các đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tổ chức sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tập trung tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII; tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên; chỉ đạo các địa phươg, các ngành tập trung nguồn lực để hoàn thành cao nhất các mục tiêu về KT – XH. Đổi mới công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương khe thưởng, nhân rộng các mô hình có hiệu quả… nhằm cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc hăng hái thi đua, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương Hà Giang phát triển.

Tại Hội nghị này, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương cho 6 đồng chí lãnh đạo tỉnh có thành tích xuất sắc “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam”. BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 27 tập thể, 70 cá nhân có thành tích trong công tác triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 20 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”.
 


Thừa ủy quyền của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Thào Hồng Sơn trao Kỷ niệm chương cho đồng chí Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Mí Vàng, Chủ tịch HĐND tỉnh.


Bí thư Tỉnh ủy Trao Bằng khen cho cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho các cá nhân trong thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

 

Ngay sau Hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí: Vương Mí Vàng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Bông, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại buổi lễ, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận những đóng góp to lớn của các đồng chí vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục cố gắng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
 


Đồng chí Thào Hồng Sơn trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vương Mí Vàng, Lê Quang Minh.
 

Nguồn tin: Báo Hà Giang