Thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan và triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI

Để thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan và triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI tại công văn số 60/CV-BCĐ, ngày 25/3/2020, Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu:

Các ngành, các cấp, cả hệ thống chính trị tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch; kiên trì các nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch, điều trị khỏi; thực hiện nghiệm túc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng Chính phủ.
 
UBND các huyện, thành phố, các lực lượng chức năng, nhất là Quân đội, Công an, Y tế và các lực lượng khác cần quyết liệt, chặt chẽ hơn trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan, không kiểm soát.
 
Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, lập danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước hiện đang cư trú tại địa phương kể từ ngày 08/3/2020 đến nay (ghi rõ họ tên, giới tính, quốc tịch, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, thời gian nhập cảnh, nước xuất cảnh); đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam hiện đang làm việc tại doanh nghiệp, khu công nghiệp... yêu cầu đơn vị chủ quản xác nhận. Kết quả gửi về Bộ Công an (qua Văn phòng Bộ) trước 12h00' ngày 25/3/2020.
 
Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh): trên cơ sở kết quả rà soát, danh sách người nhập cảnh do Công an tỉnh cung cấp, thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly phù hợp, thực hiện khai báo y tế và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
 
Triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVO: Sở y tế là đơn vị đầu mối tổ chức triển khai và thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, hỗ trợ và đôn đốc các đơn vị y tế dự phòng trên địa bàn trong việc triển khai ứng dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố. Các đơn vị y tế dự phòng thực hiện việc quản lý, sử dụng thông tin từ ứng dụng NCOVI tại địa chỉ website:https://moh.ncovi.vn/; tài khoản đăng nhập và sử dụng hệ thống quản lý thông tin dịch Covid-19 do Sở Y tế hướng dẫn.
 
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế, chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị liên quan tổ chức truyền thông, khuyến khích người dân tham gia sử dụng ứng dụng và tự nguyên khai báo, cung cấp thông tin dịch bệnh để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương, nghiêm túc triển khai, thực hiện ngay nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan nguy hiểm cho xã hội.
 
BBT