Thư kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

Trước những thiệt hại nặng nề do lũ lụt ở miền Trung trong những ngày qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có Thư kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Thư kêu gọi được gửi tới cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, chiến sỹ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trân trọng gửi đến bạn đọc Thư kêu gọi!