Sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”

Ngày 24.10, huyện Quản Bạ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2014.
Lãnh đạo huyện Quản Bạ trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”.
Trong 5 năm qua, huyện Quản Bạ đã lãnh, chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể phối hợp với các Đồn biên phòng, LLVT xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện về mọi mặt, phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới ngày một vững mạnh. Quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể nhân dân về thực hiện phong trào tự quản đường biên cột mốc, gìn giữ an ninh xóm bản, những quy định công tác khai báo tạm trú, tạm vắng; hàng năm tổ chức diễn tập phòng, chống buôn bán, bắt cóc phụ nữ, trẻ em qua biên giới, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia cùng LLVT quản lý, bảo vệ biên giới, gìn giữ an ninh trật tự tại địa phương. Cùng với việc làm tốt công tác đối ngoại, phối hợp tăng cường giao lưu với lực lượng chức năng nước bạn Trung Quốc trong quản lý, bảo vệ biên giới, huyện Quản Bạ cũng chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống bảo vệ an ninh biên giới; thường xuyên củng cố, kiện toàn các tổ tự quản, mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho cán bộ xã, thôn, huấn luyện dân quân tự vệ. Đã bàn giao được trên 53 km đường biên, 84 cột mốc cho các xóm, hộ gia đình giáp biên bảo vệ;  triển khai có hiệu quả các đề án, chương trình giúp người dân, nhất là người dân khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa từng bước giảm nghèo bền vững như chương trình 30a, 135, 167… thông qua các hoạt động này, các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới đều được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, các sự vụ xảy ra năm sau giảm hơn năm trước; mối quan hệ giữa cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn ngày một được củng cố, mỗi cán bộ, chiến sỹ thực sự là chỗ dựa tinh thần của quần chúng nhân dân trong bảo vệ đường biên, cột mốc, gìn giữ an ninh tại thôn xóm.

Trong thời gian tới, các cấp, ngành, đoàn thể từ huyện xuống cơ sở của huyện Quản Bạ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Luật biên giới Quốc gia, Chỉ thị 39 của UBND tỉnh về “Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc giữ gìn an ninh trật tự xóm bản”; thường xuyên củng cố các tổ chức quần chúng, tổ an ninh, cụm gia đình tự quản, phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong gìn giữ khối đại đoàn kết dân tộc; quan tâm, chăm lo tới các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Nhân dịp này, UBND huyện Quản Bạ đã tặng Giấy khen cho 30 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2014. 

 

Tác giả: Hoàng Ngọc