Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 16.5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, LLVT và điểm cầu các huyện, thành phố; các xã, phường, trị trấn.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Sau 2 năm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện và đồng bộ; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã và đang đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị… Việc học tập và làm theo Bác đã dần trở thành thường xuyên, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII góp phần làm cho vai trò, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, thể hiện ở cả trong và ngoài nước và trên trường quốc tế…

Tham luận tại hội nghị, các bộ, ban, ngành, địa phương đã nêu bật những kết quả đạt được, toàn diện trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; đồng thời nêu những cách làm hay, những kinh nghiệm quý, mô hình tiêu biểu, những tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đặc biệt là học tập và làm theo Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các Bộ, ban, ngành, địa phương; đặc biệt là công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Cùng với những kết quả to lớn đạt được, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm như: Hiệc quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chưa tạo sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực; một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu, thậm chí có cả cán bộ, đảng viên nắm giữ chức vụ cao trong cơ quan Đảng, Nhà nước còn thiếu tự giác, chưa thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không gương mẫu trong công tác và trong sinh hoạt, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng…

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần tập trung quán triệt tầm quan trọng, ý nghĩa lâu dài của việc học và làm
theo Bác trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục nêu cao vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện Chỉ thị, tạo sức lan tỏa trong Đảng, trong nhân dân; giải quyết, khắc phục những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng; các ngành, các địa phương cần phát động phong trào thiết thực học theo Bác như về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí …

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền những mô hình hay, cách làm mới và tôn vinh các tổ chức, các nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác, đồng thời đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, những biểu hiện tiêu cực, đặc biệt tham nhũng, lãng phí…


Nguồn tin: http://baohagiang.vn/