Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức – Nội vụ năm 2019

Sáng ngày 16/01/2020, Ban Tổ chức – Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức – Nội vụ năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh; Lưu Đình Phát, Nguyễn Văn Hiến - Phó Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ đồng chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện thường trực huyện ủy các huyện/thành phố; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Ban Tổ chức – Nội vụ.
Các đại biểu dự Hội nghị
Trong năm 2019 đã hoàn thiện công tác tặng huy hiệu Đảng cho 983 đảng viên và kết nạp 2.271 đảng viên mới. Việc lãnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy các cấp thực hiện quyết liệt. Bên cạnh đó, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, CCVC được quan tâm làm tốt. Việc tuyển dụng, quản lý sử dụng cán bộ, CCVC thực hiện đúng quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC được đổi mới theo hướng gắn đào tạo bồi dưỡng với quy hoạch cán bộ và tiêu chuẩn vị trí việc làm. Trong năm 2019 đã thực hiện tinh giản được 349 biên chế.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại Hội nghị như: Công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị sau khi hợp nhất còn nhiều lúng túng, bất cập do thiếu văn bản hướng dẫn của cấp trên về tổ chức, biên chế, cơ chế hoạt động, vận hành; năng lực lãnh đạo của một số tổ chức cơ sở đảng, đảng viên còn thấp; việc tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm đánh giá cán bộ vi phạm còn chậm; công tác bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp, dân tộc thiểu số cũng còn chưa kịp thời do nhiều nguyên nhân khách quan.
 
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đề nghị ngành Tổ chức – Nội vụ sau hợp nhất cần xóa bỏ tư duy tách bạch giữa tổ chức và nội vụ; sớm thống nhất và nâng tầm hoạt động đảm bảo tính đồng nhất, xuyên suốt trong công tác lãnh chỉ đạo thống nhất từ cấp tỉnh, huyện để tổ chức thực hiện; rà soát lại nhiệm vụ để bố trí bổ sung, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức; tiếp tục quan tâm đến công tác thanh niên; thay đổi phương pháp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, mỗi năm chọn một việc tiêu biểu để tập chung làm tốt nhất; đi sâu xát từ huyện, thôn, xã dự án 513 về “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”, giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn tồn tại của dự án; tập trung tham mưu cho các cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trong kỳ thi THPT 2018.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, chúc mừng kết quả ngành Tổ chức - Nội vụ đạt được trong năm 2019, đồng thời đồng chí cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Về nhiệm vụ trong năm 2020, đồng chí đề nghị toàn ngành cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; nắm vững tình hình chính trị nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; bên cạnh đó cần tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; thực hiện tốt việc sắp xếp hợp nhất các cơ quan đơn vị, đặc biệt là việc sáp nhập các xã trên địa bàn tỉnh; bố trí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Trưởng/Phó Công an các xã/thị trấn; nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương IV về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tốt hơn nữa vai trò của cơ quan tham mưu giúp tỉnh đánh giá vị trí, vai trò của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính, lưu ý tổ chức sắp xếp bộ máy cho phù hợp với kế hoạch, chủ động trong công tác tổ chức, bố trí cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, thi tuyển công chức, viên chức, tinh giản biên chế phù hợp với thực tế của địa phương... Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành tăng cường phối hợp với Ban Tổ chức – Nội vụ trong thực hiện các nhiệm vụ chung.

 
Dịp này, Ban Tổ chức – Nội vụ đã trao Giấy khen cho các Tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổ chức – Nội vụ năm 2019.
 
Thay mặt tập thể Ban Tổ chức – Nội vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ Nguyễn Trung Tài hứa sẽ cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao trong năm 2020. Để hoàn thành nhiệm vụ của ngành, đồng chí đề nghị các đơn vị trong ngành, lãnh đạo đứng đầu các đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đề ra, tăng cường bám sát vào thực tiễn, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; phát huy hơn nữa năng lực thực thi công vụ, tinh thần tận tâm, tận tụy với công việc; khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, tắc trách đảm bảo thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
 Nguyễn Đoan