Phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 5 năm 2021

Sáng ngày 01/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, UBND tỉnh đã tổ chức Phiên họp chuyên đề để nghe và cho ý kiến vào các Tờ trình của các sở, ngành với những nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành là thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh.
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thanh trình bày những căn cứ pháp lý của dự thảo nghị quyết liên quan lĩnh vực Tài chính.
Tại Phiên họp, các thành viên UBND tỉnh và đại diện Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết chuẩn bị trình Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới, như: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022-2025; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Hà Giang; dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa tại trung tâm các huyện, khu trung tâm các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn 2030;…
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh cho ý kiến vào 2 Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
Bên cạnh đó, Phiên họp cũng dành thời gian xem xét, thông qua một số tờ trình của các ngành liên quan đến việc ban hành Quyết định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực Y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang; kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030; kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030; Kế hoạch phát triển kinh tế biên mậu gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2025, tầm nhìn 2030.


Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lương Văn Đoàn tham gia ý kiến tại Phiên họp.
 
Hầu hết các ý kiến đều đồng tình với việc ban hành các nghị quyết, kế hoạch, tuy nhiên còn có một số ý kiến băn khoăn về nguồn lực đầu tư do ngân sách của tỉnh hiện còn rất khó khăn; việc phân cấp nguồn thu ngân sách giao cho cấp huyện, thành phố theo tỷ lệ nhất định, vừa giúp địa phương chủ động, vừa đảm bảo sự chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc phân bổ ngân sách.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận Phiên họp chuyên đề.
 
Sau khi nghe đại diện các sở, ngành chuyên môn phân tích, bày tỏ quan điểm của ngành, kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các sở: Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, TT và Du lịch, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ tiếp thu các ý kiến, bàn thảo lại để chỉnh sửa văn bản cho phù hợp thống nhất áp dụng hợp lý trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các ngành khi tham mưu văn bản cần tính toán làm sao để tiếp tục thực hiện tiết kiệm hiệu quả tất cả các khoản chi trong điều kiện nền kinh tế khó khăn như hiện nay; thống nhất tài sản nhà nước thuộc cấp nào quản lý thì phân cấp nguồn thu cho cấp đó quản lý. Đối với Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Hà Giang, cần quy định lại mức chi cho vận động viên thi đấu giải liên tỉnh cao hơn vận động viên thi đấu giải trong tỉnh.
 
Đối với Tờ trình của sở Tài chính về việc ban hành Quyết định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực Y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang, trên cơ sở quy định định mức và căn cứ vào tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất để định mức tối đa cho xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực Y tế. Đối với Tờ trình của sở Xây dựng về ban hành kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị rà soát lại toàn bộ các mỏ trên địa bàn tỉnh, thống nhất không chia nhỏ, không mở rộng thêm số lượng các mỏ sản xuất vật liệu xây dựng thông thường mà gộp lại chỉ để một đến 2 mỏ tại một khu vực, đồng thời thảo luận lại giữa các đơn vị chuyên ngành để trình lại UBND tỉnh xem xét. Đối với dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉnh sửa theo nội dung đã bàn tại phiên họp, trình lại UBND tỉnh tiến hành tham vấn HĐND tỉnh trước khi trình Kỳ họp HĐND tỉnh.
Nguyễn Đoan