Nghiên cứu, học tập Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020"

Sáng 17.12, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020”. Dự tại điểm cầu T.Ư có đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương, báo cáo viên của hội nghị; báo cáo viên các cơ quan T.Ư. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Sèn Chỉn Ly, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Công Dần, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh; Thường trực HĐND và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội và báo cáo viên các đơn vị... Ngoài ra, tỉnh ta đã kết nối trực tuyến hội nghị đến điểm cầu 11 huyện, 195 xã, phường, thị trấn với trên 6.000 đại biểu tham dự..
Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh ta
Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Bùi Trường Giang khẳng định, việc nghiện cứu học tập Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư yêu cầu các đại biểu tập trung theo dõi, tiếp thu các chuyên đề do Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt, kết hợp với nghiên cứu tài liệu vận dụng sáng tạo theo thực tế cơ quan, đơn vị để áp dụng đạt kết quả ngày càng thiết thực.

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 có chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Hội nghị đã được Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo giới thiệu, truyền đạt ý nghĩa trong một số bài phát biểu của Bác Hồ ở trong nước và quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết phải nghiên cứu chuyên đề năm 2020; giáo sư cũng nhấn mạnh quan điểm của Bác: Đoàn kết là điểm mẹ (gốc), điểm mẹ mạnh, tốt đẹp sẽ sinh ra các điểm sau khỏe mạnh; các đại biểu cần coi “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một chỉnh thế thống nhất; tư tưởng là di sản của Bác để lại cho Đảng, nhân dân…

Giáo sư Hoàng Chí Bảo cũng trình bày khái quát nội dung chính trong chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020: Phần thứ nhất là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phần thứ hai là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. Đồng thời lấy các dẫn chứng, ví dụ cụ thể nhấn mạnh vào nguyên tắc tập trung dân chủ, về quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc của Bác…
Nguồn tin: Báo Hà Giang