Mèo Vạc: Hoàn thành Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở

Sau hai tháng triển khai tích cực, tính đến ngày 28.5.2015, hầu hết Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Mèo Vạc, đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, từ ngày 09.4 đến 28.5.2015 có 63 tổ chức cơ sở Đảng (21 Đảng bộ và 41 Chi bộ trực thuộc) đã tiến hành xong Đại hội, hiện chỉ còn 1 Chi bộ đang chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp thuộc Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã được tiến hành đúng thời gian quy định, quy trình, hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đã tổ chức Đại hội đều đúng điều lệ Đảng, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Các Đại hội diễn ra trong không khí phấn khởi, đoàn kết, dân chủ, tiết kiện, trang trọng. Công tác nhân sự cấp ủy được chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Cấp ủy viên trúng cử theo đề án nhân sự, danh sách đề cử do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều đạt cao, tỷ lệ đắc cử cao. Trong suốt quá trình tổ chức, Đại hội cấp cơ sở đều diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Ngay sau khi hoàn thành công tác Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, Huyện ủy Mèo Vạc đã chỉ đạo tổ giúp việc khẩn trương rà soát, bổ sung văn kiện báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tích cực chỉnh tranh đô thị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban, nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra trong 03 ngày (từ 01.7 đến 03.7.2015).
Quỳnh Lưu