Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam

Sáng 30/9, tại huyện Quản Bạ, UBND tỉnh đã tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam 2/10. Dự buổi lễ có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Quản Bạ.
Đồng chí Sèn Chỉn Ly phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Trong những năm qua, công tác xây dựng xã hội học tập, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều biện pháp, hình thức tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 33.258 gia đình hiếu học, 1.169 dòng họ hiếu học, 2.867 cộng đồng khuyến học, 249 Hội Khuyến học và trên 2.800 chi hội, ban khuyến học các cấp. Có 195 Trung tâm học tập cộng đồng, 100% huyện, thành phố giữ vững chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tuy nhiên, việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ và tự hoàn thiện bản thân của mỗi cá nhân còn chưa tích cực, mang tính thụ động. Chất lượng giáo dục nhìn chung còn hạn chế, nhất là ở vùng sâu, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ người mù chữ và tái mù chữ vẫn còn tương đối cao. Hầu hết các Trung tâm học tập cộng đồng chưa có cơ sở độc lập để hoạt động, ban quản lý và cán bộ kiêm nhiệm, kinh phí hạn chế...

 

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Sèn Chỉn Ly ghi nhận, chia vui với những thành tích của Hội Khuyến học các cấp trong công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh những năm qua, đồng thời kêu gọi và yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và toàn thể cộng đồng trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai, thực hiện tốt một số nội dung sau: Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, bảo đảm cho mọi công dân có cơ hội và điều kiện bình đẳng trong học tập, đào tạo. Các cơ sở giáo dục cần tiếp tục tạo điều kiện cho người dân học tốt hơn bằng cách tổ chức khai giảng các lớp học văn hóa, ngoại ngữ, tin học, các lớp học nghề, các lớp giáo dục kỹ năng sống; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo theo hướng “dạy thật, học thật, thi thật, chất lượng thật”; đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với học sinh vùng dân tộc. Đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân ở mọi vùng, thôn, xóm của tỉnh.  Phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tuyên dương, khen thưởng kịp thời các gương người tốt, việc tốt về tinh thần xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, về công tác khuyến học, khuyến tài góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực.

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang