Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

Sáng ngày 30.9.2016, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tham dự còn có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (Ban Chỉ đạo); Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trên cả nước tại các đầu cầu truyền hình trực tuyến. Tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV; đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh.
Toàn cảnh điểm cầu Hà Giang
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: bản chất của nông thôn mới là nâng cao mức sống của người nông dân, cả về vật chất và tinh thần, chứ không chỉ là các công trình xây dựng cơ bản. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung vào các vấn đề then chốt nhất, người dân hưởng lợi từ đâu, việc tổ chức sản xuất thế nào, ứng dụng khoa học công nghệ ra sao, thương mại điện tử thế nào: “Chúng ta cần đi vào thực chất của vấn đề để thảo luận. Chất lượng đi liền với số lượng, cụ thể giải pháp nào để nâng cao số lượng, để đạt 50% số xã nông thôn mới trong 5 năm tới là không hề đơn giản trong khi nguồn lực chúng ta đặt ra có hơn 193.000 tỷ đồng, trong đó từ ngân sách Trung ương chỉ hơn 60.000 tỷ đồng”, Thủ tướng nêu vấn đề về việc giải quyết các tồn tại trong xây dựng nông thôn mới để nâng lên một bước phát triển mới. “Các đồng chí cần đi sâu vào kiến nghị Trung ương các giải pháp nào để tháo gỡ cho địa phương, nhất là ở những nơi gặp nhiều trở ngại, khó khăn”.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trình bày, cả nước đã có 2.045 xã (23%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tính đến 15/9), tăng 515 xã (5,9%) so với cuối năm 2015. Dự kiến, hết năm 2016, sẽ có khoảng 25% số xã đạt chuẩn. Còn 300 xã đạt dưới 5 tiêu chí (3,36%), giảm 26 xã so với đầu năm 2016. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của cả nước là 13,1 tiêu chí/xã. Có 24 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 9 đơn vị so với năm 2015 và dự kiến, hết năm 2016, con số này là 30 đơn vị. Trong giai đoạn 2011-2015, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình là hơn 850.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước chỉ chiếm 11,6%, còn 88,4% là từ nhiều nguồn lực khác nhau như từ người dân, doanh nghiệp, tín dụng… Trong giai đoạn tới (2016-2020), Ban Chỉ đạo cho rằng, trọng tâm cần tập trung vào 4 nhóm nội dung thành phần chủ yếu là hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã; thực hiện phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; bảo vệ và cải thiện môi trường; giữ vững và tăng cường an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn. Đối với các xã đã đạt chuẩn, lựa chọn nội dung phù hợp với kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí để tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến, tổng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho thực hiện chương trình giai đoạn 2016-2020 là hơn 193.000 tỷ đồng. Đến năm 2020, phấn đấu 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân cả nước đạt 15 tiêu chí/xã. Thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015. Về các giải pháp thực hiện chương trình, Ban Chỉ đạo cho biết, tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình. Thực hiện nghiêm túc việc đóng góp của nhân dân trong xã để triển khai các dự án theo nguyên tắc tự nguyện.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể và người dân đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, đạt kết quả to lớn, có ý nghĩa quan trọng trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra các mặt tồn tại cần tập trung khắc phục thời gian tới. Nhận định một số nơi chưa quan tâm đến tổ chức sản xuất của nông dân, Thủ tướng đặt vấn đề làm gì để đời sống nhân dân tốt hơn qua xây dựng NTM. Đó chính là việc hướng dẫn người dân tổ chức sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật. Vì vậy, việc công nhận, biểu dương, khen thưởng các xã, huyện đạt chuẩn NTM phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, không chạy theo thành tích. Mọi ngành, mọi cấp đều phải có chương trình hành động phục vụ xây dựng NTM. NTM phải là nông thôn kiểu mẫu. Một số nơi còn chạy theo thành tích mà biểu hiện là còn để nợ đọng hay huy động người dân đóng góp quá sức, Thủ tướng lưu ý, đặt vấn đề xã hội hóa nguồn lực là đúng nhưng tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp quá sức, nhất là đối với người nghèo. Thủ tướng cũng cho rằng, đời sống một bộ phận nông dân còn chưa tốt. Môi trường tự nhiên và môi trường xã hội ở nông thôn còn nhiều bất cập. Một số nơi đánh giá công nhận NTM chưa nghiêm túc, thực chất hay một số nơi sau khi được công nhận thì phong trào xây dựng NTM chững lại, cầm chừng. Tại một số địa phương, cấp ủy, chính quyền ít quan tâm. Nguồn lực cho xây dựng NTM còn gặp khó khăn.

Thủ tướng cũng nêu rõ: NTM là cuộc cách mạng, là nhiệm vụ chính trị, phải kiên trì, kiên nhẫn, tổ chức thực hiện cho tốt. Xây dựng NTM là giảm khoảng cách giữa đô thị với nông thôn, là một định hướng xã hội chủ nghĩa đặc biệt. Phải hiểu bản chất của NTM là thực sự nâng cao mức sống về vật chất, tinh thần của người dân. NTM phải có kết cấu hạ tầng tốt, cơ cấu kinh tế phù hợp, tổ chức sản xuất hợp lý, xây dựng cuộc sống của người dân tốt hơn, dân chủ tốt hơn, bình đẳng xã hội tốt hơn, giữ vững bản sắc văn hóa, bảo đảm môi trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. Vậy thì chúng ta cần có biện pháp như: nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Phải thực sự hành động vì dân với tinh thần của Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, việc công nhận, biểu dương, khen thưởng các xã, huyện đạt chuẩn NTM phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, không chạy theo thành tích. Mọi ngành, mọi cấp đều phải có chương trình hành động phục vụ xây dựng NTM. NTM phải là nông thôn kiểu mẫu, gắn với đô thị hóa. NTM phải là nông thôn của khát vọng khởi nghiệp, làm giàu, thu hút các nguồn lực phát triển và lan tỏa các giá trị bền vững. Phải là nông thôn của một thế hệ nông dân trí thức, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo, có tinh thần doanh nghiệp”, Thủ tướng hoan nghênh tinh thần của những người nông dân “hai lúa” từ chế tạo tàu ngầm đến làm máy chế biến cho năng suất rất cao được dư luận xã hội quan tâm phản ánh thời gian qua. NTM cũng đồng nghĩa cuộc sống mới trên cơ sở cập nhật thông tin, xu hướng, tiếp cận và nắm bắt những cơ hội từ cuộc cách mạng công nghệ, toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại đem lại. Thủ tướng đề nghị các đồng chí chú trọng quy hoạch những yếu tố này trong việc xây dựng NTM, ví dụ tỷ lệ sử dụng internet, mật độ doanh nghiệp, các tiêu chuẩn quản trị sản xuất nông nghiệp tiên tiến, chỉ số thương mại và thị trường, nhất là thương mại điện tử để sản xuất gắn với tiêu dùng. Xây dựng các mô hình NTM kiểu mẫu gắn liền với đô thị văn minh, đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn, nhất là các vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Để hoàn thiện khung pháp lý mới cho xây dựng NTM, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 398 ngày 11/3/2016 của Thủ tướng, trước hết hoàn thành ngay việc phân bổ vốn ngân sách Trung ương, trái phiếu Chính phủ để thực hiện chương trình năm 2016, ban hành Quyết định của Thủ tướng về quy chế quản lý, điều hành, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Quyết định của Thủ tướng về bộ tiêu chí NTM cấp xã giai đoạn 2016-2020 trong tháng 10. Kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo ở các cấp với tinh thần không làm tăng biên chế. Phải tăng cường kiểm tra, định kỳ tổ chức điều tra về sự hài lòng của người dân đối với tiến độ và kết quả thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn.

Tại hội nghị, Thủ tướng đã phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020./.
 Lan Phương