Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp năm 2021

Chiều ngày 09/12, đồng chí Hoàng Gia Long, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hoàng Hải Lý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đồng chủ trì hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long cùng các đại biểu dự tại điểm cầu UBND tỉnh.
Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, cuối năm 2020, Đảng bộ tỉnh Hà Giang ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 1/12/2020 về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025. Hà Giang đưa ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025, Chương trình cải tạo vườn tạp sẽ giúp hơn 6.500 hộ gia đình phát triển kinh tế vườn có thu nhập khá.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, đã có 2.467 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp, trong đó tổng số hộ là đối tượng được hưởng chính sách cải tạo vườn tạp là 1.220 hộ, đạt 342,7% kế hoạch, so với chỉ tiêu Đề án đến năm 2025 đạt 18,76%; số hộ không được hưởng chính sách là 1.247 hộ. Hiện, 1.032 hộ đã được giải ngân số tiền hơn 30,3 tỷ đồng để cải tạo vườn tạp, đạt 99,95% so với tổng kinh phí ủy thác. 11 huyện, thành phố tiến hành đánh giá chất lượng 1.032 vườn được cải tạo. Trong đó, 475 vườn đạt 4/4 tiêu chí cải tạo vườn tạp, 327 vườn đạt 3/4 tiêu chí, 230 vườn đạt từ 1 – 2 tiêu chí. Sau cải tạo, 576 vườn đã cho thu hoạch, bình quân 6,72 triệu đồng/vườn, thu nhập cao gấp 2-3 lần so với trước khi thực hiện cải tạo vườn tạp … Có thể thấy Đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững đã thổi luồng gió mới, từng bước làm thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

 
Bí thư Huyện ủy huyện Xín Mần Hoàng Nhị Sơn phát biểu ý kiến tại hội nghị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả triển khai chương trình cải tạo vườn tạp tại địa phương. Đồng thời các đại biểu cũng chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như đề nghị tư vấn được cho nhân dân lựa chọn giống cây, con phù hợp với điều kiện thực tiễn, phù hợp với thị trường; bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, phấn đấu đạt 1.546 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp với quy mô trên 100 ha; 733 hộ mở rộng diện tích, xây dựng mô hình mẫu.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kết luận hội nghị.
 
Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các sở, ngành, huyện và các xã thực hiện Chương trình, kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động, đôn đốc, hướng dẫn các hộ khắc phục đối với những tiêu chí chưa đạt, duy trì và phát triển các vườn đã cải tạo theo hướng nâng cao chất lượng tiêu chí. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các hộ thực hiện các hạng mục đã quy hoạch trong sơ đồ cải tạo vườn tạp, cốt lõi là thay đổi tư duy và phương pháp trồng trọt, chăn nuôi trên chính mảnh đất của chủ hộ, tạo sinh kế, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững theo phương châm “Không nóng vội, không thành tích, dễ làm trước, khó làm sau”. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, đánh giá toàn diện, khách quan kết quả sau 1 năm triển khai chương trình để hoàn thiện báo cáo, phục vụ hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo của tỉnh trong thời gian tới.
Nguyễn Đoan