Hội nghị trực tuyến Tập huấn triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng được ngân sách tỉnh đóng và hỗ trợ đóng BHYT năm 2018

Sáng 16/10/2017, tại Trụ sở UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai thực hiện BHYT cho các đối tượng được ngân sách tỉnh đóng và hỗ trợ đóng BHYT năm 2018. Tại Điểm cầu trung tâm, dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự có đại diện Ban Dân tộc, Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên một số sở, ngành tỉnh; lãnh đạo Văn phòng, Phòng Khoa giáo Văn xã Văn phòng UBND tỉnh. Tại điểm cầu các địa phương, tham dự có Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; lãnh đạo, chuyên viên một số phòng chuyên môn thuộc cấp huyện có liên quan; lãnh đạo Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; lãnh đạo trường THPT trên địa bàn; thành viên Hội đồng xét duyệt BHXH cấp xã; Trưởng trạm Y tế; Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh cấp xã, Kế toán xã; lãnh đạo các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn các xã.
Toàn cảnh hội nghị tập huấn điểm cầu Trung tâm
Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang đã làm tốt công tác BHYT cho các đối tượng được ngân sách tỉnh đóng và hỗ trợ đóng BHYT, góp phần phần nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT của tỉnh lên 97,8%, cơ bản đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra, góp phần đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên thời gian qua công tác triển khai thực hiện BHYT cho các đối tượng được ngân sách tỉnh đóng và hỗ trợ đóng BHYT vẫn còn một số tồn tại như: Việc cấp thẻ BHYT vẫn chưa đạt yêu cầu, còn hiện tượng cấp trùng thẻ, thiếu thẻ; UBND một số xã, thị trấn chưa nghiêm túc hướng dẫn chỉ đạo thực hiện của tỉnh; công tác hướng dẫn, kiểm tra giám sát của các cơ quan chuyên chưa được thường xuyên…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Cùng với sự phát triển kinh tế là sự lớn mạnh không ngừng của hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đã phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần tích cực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh… Vì vậy, tại Hội nghị tập huấn này, Phó chủ tịch Trần Đức Quý yêu cầu các học viên tham gia tập huấn đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận để Hội nghị tập huấn đảm bảo mục đích, yêu cầu và đạt hiệu quả cao. Đặc biệt cần nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác BHYT tại địa phương để các ngành năng của tỉnh xem xét giải quyết tháo gỡ; đóng góp ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn liên ngành về việc tổ chức thực hiện BHYT cho các đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ đóng bảo BHYT trên địa bàn tỉnh Hà Giang, trước khi cơ quan thẩm quyền ký ban hành thực hiện. Đối với các ngành chức năng của tỉnh, căn cứ thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ, tiếp thu đầy đủ, trao đổi làm rõ những vấn đề đại biểu các địa phương quan tâm. Trên cơ đó, khắc phục triệt để những tồn tại, tổ chức triển khai thực hiện tốt hơn công tác BHYT cho các đối tượng được ngân sách tỉnh đóng và hỗ trợ đóng BHYT trên địa bàn tỉnh Hà Giang thời gian tới…

Với thời gian 1/2 ngày tại hội nghị các đại biểu được phổ biến nội dung trọng tâm gồm: Hướng dẫn triển triển khai thực hiện cấp thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2018 cho các đối tượng được ngân sách tỉnh đóng và hỗ trợ đóng BHYT trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo Hướng dẫn của Liên ngành Sở Lao động - TBXH, Tài chính, Y tế, Giáo dục Đào tạo, Bảo hiểm xã hội tỉnh và một số nội dung có liên quan đến  việc cấp, sử dụng thẻ BHYT.

Thông qua Hội nghị Tập huấn, các học viên tham dự được hướng dẫn những kiến thức cơ bản về triển khai thực hiện công tác BHYT cho các đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ đóng BHYT trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đặc biệt là việc cấp, sử dụng thẻ BHYT... Trên cơ sở đó vận dụng triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương, nhằm đảm bảo tốt hơn công tác an sinh xã hội trên địa bàn…
Thanh Hà