Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020

Sáng 10.02.2020, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020 bằng hình thức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu T.Ư có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Vàng Seo Cón, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo MTTQ các huyện, thành phố.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang
Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã thông báo một số văn bản chỉ đạo của T.Ư và thông tin một số chuyên đề: “Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; “Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững QP – AN”; “Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh”; “Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”…

Định hướng nội dung trọng tâm công tác phong trào năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ các địa phương cần tập trung vào những nội dung: Đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì, phối hợp thực hiện như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết ở cộng đồng dân cư phù hợp tình hình thực tế ở địa phương; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tăng cường vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và tổ chức tốt các chương trình an sinh xã hội; xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo từ kinh phí của chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại các địa phương…

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2020 là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì vậy MTTQ các tỉnh, thành phố cần tích cực tham gia góp ý vào văn kiện đại hội Đảng các cấp, kiện toàn ổn định bộ máy nhân sự cán bộ MTTQ. Thường xuyên sâu sát, nắm chắc tình hình nhân dân, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân tới các cấp chính quyền. Lựa chọn điểm nhấn trong các cuộc vận động và phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tăng cường giám sát, phản biện xã hội tập trung vào những vấn đề nóng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển KT – XH của địa phương, đất nước…
Nguồn tin: Báo Hà Giang