Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật lưu trữ

Sáng ngày 25/7/2017, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về tổng kết 5 năm thực hiện Luật lưu trữ trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Tuân, Giám đốc Sở Nội vụ đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Đại diện một số, sở, ban ngành của tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị
Trong 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ, việc triển khai phổ biến, tuyên truyền Luật Lưu trữ và các văn bản dưới Luật được UBND tỉnh và một số sở, ngành, UBND huyện, thành phố triển khai kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, thông qua 19 lớp đào tạo, bồi dưỡng, việc thực hiện nghiệp vụ văn thư, lưu trữ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao; do vậy, kỹ năng tham mưu, xử lý công việc đạt hiệu quả tích cực. Đặc biệt, việc tổ chức chỉnh lý tài liệu đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, 77 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh (Sở Nội vụ) đã tổ chức chỉnh lý gần 4.000m (mét) tài liệu; nhiều cơ quan xử lý dứt điểm tình trạng tài liệu tồn đọng, tạo điều kiện thuận lợi để bảo vệ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh: Hà Giang là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ, điều đó đã thể hiện quan tâm sâu sắc của tỉnh với hoạt động lưu trữ của tỉnh. Trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đề nghị: Các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến xã cần quan tâm bố trí kho, thiết bị, phương tiện cần thiết đáp ứng yêu cầu bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ. Tăng cường đầu tư kinh phí cho hoạt động lưu trữ nói chung và chỉnh lý tài liệu lưu trữ nói riêng để gìn giữ được đầy đủ các tài liệu có giá trị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý yêu cầu: Các cơ quan, tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lưu trữ, trong đó người đứng đầu các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong phạm vi cơ quan, ngành và địa phương mình. Rà soát, đánh giá thực trạng nhân sự làm lưu trữ để có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được các yêu cầu. Quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức văn thư, lưu trữ. Tăng cường công tác thu thập, giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thống nhất việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trong phạm vi toàn tỉnh. Các cơ quan, tổ chức cần nâng cao nhận thức, chú trọng bảo vệ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về văn thư, lưu trữ để cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin phục vụ yêu cầu quản lý.

Dịp này, 5 tập thể, 6 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều thành tích trong thực hiện Luật Lưu trữ, giai đoạn 2012 - 2017./.
Thanh Hà