Hội nghị tham vấn giữa kỳ về Quy hoạch vùng tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Với mục tiêu để công tác lập quy hoạch tỉnh Hà Giang đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Sáng 23/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phối hợp với Viện Quy hoạch Đô thị & Nông thôn Quốc gia (VIUP) - Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị trực tuyến tham vấn giữa kỳ về Quy hoạch vùng tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang, đồng chí Nguyễn Văn Sơn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh; thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị của tỉnh.
Đại biểu điểm cầu tỉnh Hà Giang nghe Liên danh tư vấn trình bày dự thảo Quy hoạch vùng tỉnh Hà Giang và Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại điểm cầu Liên danh tư vấn (Trụ sở Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia) có PGS. TS. KTS Lưu Đức Cường, Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị & Nông thôn Quốc gia (VIUP) - Bộ Xây dựng và các chuyên gia lập Quy hoạch tỉnh Hà Giang của các đơn vị thành viên liên danh tư vấn.

 

Hội nghị nghe đại diện Liên doanh tư vấn trình bày dự thảo Quy hoạch vùng tỉnh Hà Giang và Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Quy hoạch vùng tỉnh được xây dựng trên quan điểm phát triển phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước thời kỳ 2021 - 2030, Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành, các quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, xác định tầm nhìn định hướng Hà Giang trở thành một địa phương của kinh tế sinh thái, bảo tồn nguồn gen rừng núi cho quốc gia và nghiên cứu phát triển nó để đạt được giá trị gia tăng cao nhất, thông qua liên kết chuỗi giá trị cung ứng trên các lĩnh vực: nông, lâm nghiệp, du lịch, công nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể, HTX, giáo dục & đào tạo và phát triển đô thị. Tầm nhìn đến năm 2050 xác lập trên cơ sở nghiên cứu nhận dạng vị thế phát triển của tỉnh và bối cảnh kinh tế - xã hội của quốc gia, vùng, tỉnh để đề xuất hình ảnh và vị thế phải hướng tới của tỉnh Hà Giang, đó là Tỉnh Hà Giang xanh, bản sắc, kết nối, no ấm, vững bền.

 

 
Sở xây dựng tham gia ý kiến liên quan đến lĩnh vực của ngành; đề nghị Liên danh tư vấn tiếp tục phối hợp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Quy hoạch tỉnh; không nên đi sâu chi tiết vào Quy hoạch vùng, để tránh khó khăn trong quá trình điều chỉnh cục bộ.

 

Thảo luận tại hội nghị, trên tinh thần đổi mới tư duy theo hướng thiết thựccác đại biểu cho rằng dự thảo Quy hoạch vùng tỉnh Hà Giang và Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là những nội dung có ý nghĩa quan trọng, mang tính chất toàn diện, bao trùm tất cả các mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển của tỉnh Hà Giang trong thời kỳ 2021-2030. Trong đó, các ý kiến tập trung vào các nội dung: Quan điểm, mục tiêu phát triển và các đột phá phát triển của tỉnh; Phương án Phát triển ngành, lĩnh vực; Phát triển không gian lãnh thổ; Bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên; phòng, chống thiên tai và ứng phó vói biến đổi khí hậu trên địa bàn; Danh mục các chương trình, dự án và thứ tự ưu tiên triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch…

 

   
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị quyết tâm đẩy nhanh tiến độ Quy hoạch tỉnh.

 

Phát biểu chỉ đạo, định hướng nội dung nghiên cứu, lập Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Liên danh tư vấn, các sở, ngành của tỉnh đã khắc phục khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu lập Quy hoạch tỉnh ngay khi hoàn tất công tác đấu thầu theo kế hoạch đề ra. Kết cấu nội dung của các Phương án đã bám vào Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, qua tham vấn kết quả tham vấn giữa kỳ các Phương án phát triển ngành, lĩnh vực thời kỳ 2021-2030, nội dung, chất lượng báo cáo giữa kỳ của hầu hết các phương án chưa đạt mong muốn. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, công tác lập Quy hoạch tỉnh có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng nhằm phục vụ, định hướng công tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Do đó, Quy hoạch xây dựng phải có tính chất toàn diện, bao trùm trên tất cả các lĩnh vực. Đề nghị Liên danh tư vấn, các sở, ngành của tỉnh tập trung nhân lực, dành nhiều thời gian cho công tác lập Quy hoạch tỉnh Hà Giang, nhất là việc xác định các mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển của tỉnh giai đoạn 2021-2030, đảm bảo chất lượng, khả thi và đúng với tỉnh Hà Giang, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Đối với Giám đốc các sở, ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện/thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần xác định lập Quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần tập trung cao độ, quyết tâm, quyết liệt, chủ động triển khai các nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh, không trông chờ ỷ lại vào đơn vị tư vấn; chịu trách nhiệm toàn diện đối với các Phương án được phân công cho ngành mình phụ trách.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, Quy hoạch tỉnh Hà Giang cần đảm bảo các nguyên tắc: Bám sát và thể hiện đầy đủ nội dung theo nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng bộ với Quy hoạch ngành quốc gia, Quy hoạch vùng; cơ sở đề xuất các mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển của Hà Giang trong thời kỳ 2021-2030 phải thuyết phục, được tính toán, đề xuất phù hợp với cơ hội phát triển, khả năng, điều kiện thực tế của tỉnh Hà Giang; đảm bảo sự hài hòa, liên thông, đồng bộ về mục tiêu, định hướng giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương có liên quan với nhau ; khắc phục sự dời dạc, xung đột, mâu thuẫn, chồng chéo của cách làm Quy hoạch trước đây; cách thức, mức độ chi tiết tích hợp các nội dung phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương vào Quy hoạch tỉnh cần đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; giải pháp thực hiện Quy hoạch tỉnh phải rõ ràng, khả thi, xác định cụ thể nguồn lực cần thiết; nội dung Quy hoạch tỉnh phải có sự phối hợp, bàn thảo, trao đổi, thống nhất giữa Liên danh tư vấn và các sở, ngành, giữa các thành viên trong Liên danh; đảm bảo đúng lộ trình, kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh đã đặt ra; kịp thời báo cáo, xin chủ trương giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc. 

 Hồng Minh