Hội nghị sơ kết dự án: Ứng dụng văn phòng điện tử di động M-Office vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Giang

Chiều, ngày 14/10/2013 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá dự án: “Ứng dụng văn phòng điện tử di động M-Office vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Giang”. Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Cao Cường – Phó Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của 46 Sở; Ban; Ngành và các huyện, thành phố đã và đang triển khai M-Office; lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, cán bộ công chức, viên chức của Sở KH&CN và chuyên viên công nghệ thông tin thuộc Trung tâm phát triển phần mềm – Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai.
Toàn cảnh hội nghị
Trong báo cáo kết quả thực hiện dự án mở rộng ứng dụng hệ thống Văn phòng điện tử M-Office vào hoạt động tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 – 2013 đánh giá: Dự án đã hoàn thành mục tiêu ứng dụng văn phòng điện tử để quản lý và điều hành công việc trên môi trường mạng vào các hoạt động tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Giang; nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hướng tới xây dựng chính phủ điện tử, đáp ứng yêu cầu tin học hóa hành chính nhà nước tại địa phương. Dự án đã hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị giải quyết công việc không bị giới hạn về không gian và thời gian; rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác chuyên môn cũng như công tác quản lý hành chính công. Dự án đã được chuyển giao cho 39 cơ quan hành chính của tỉnh Hà Giang (gồm Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh).

Qua 2 năm vận hành, ứng dụng chương trình M- Office tại các cơ quan hành chính nhà nước đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Việc quản lý điều hành công việc bằng văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan đã góp phần làm giảm chi phí hành chính; rút ngắn được thời gian lưu chuyển văn bản, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của một văn phòng điện tử; đem lại hiệu quả thiết thực cho các cơ quan hành chính nhà nước. Một số  đơn vị tham gia ứng dụng M-Office giai đoạn 2011 – 2012 đã tổ chức triển khai mở rộng tới cấp cơ sở như: Sở tài nguyên và môi trường, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở giáo dục và Đào tạo...

Tuy nhiên phần mềm M-office vẫn còn một số hạn chế nhất định: về mặt công nghệ, chưa đáp ứng được việc mở rộng các chức năng, tính năng để vận hành trên các thiết bị di động thông minh như Ipad, Iphone, máy tính bảng; chưa theo dõi tiến độ xử lý công việc một cách chi tiết để nắm bắt được tiến bộ xử lý công việc đã chuyển; việc phân loại công văn khó theo dõi; chưa có thư viện để lưu trữ tài liệu, quá trình tìm kiếm chưa đạt hiệu quả như mong muốn…

Các đại biểu đã thảo luận, tập trung đánh giá, phân tích những kết quả đạt được và những tồn tại vướng mắc, khó khăn trong quá thực hiện. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị còn được nghe chuyên viên Trung tâm giải pháp phần mềm Sở khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai giới thiệu các giải pháp liên thông văn phòng điện tử di động M-office, modull nâng cấp lên I-Office và giải đáp các ý kiến của các đơn vị.

Qua nghe ý kiến giải đáp của đại diện Trung tâm giải pháp phần mềm Sở khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai, các đơn vị đều thống nhất, thể hiện quyết tâm thực hiện các giải pháp mới để nâng cao hơn nữa hiệu quả của ứng dụng văn phòng điện tử di động M-Office vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Giang trong thời gian tới và tiến tới tổng kết đề án./.

Tác giả: Thanh Hà