Hội nghị giao ban trực tuyến về tiến độ thực hiện Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND tỉnh và chỉ tiêu mỗi huyện có một xã, mỗi xã có một thôn điển hình về phát triển kinh tế

Ngày 25/9/2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các huyện, thành phố để đánh giá về tiến độ thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND và kết quả thực hiện chỉ tiêu mỗi huyện có một xã, mỗi xã có một thôn điển hình về phát triển kinh tế. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị, đồng chủ trì có đồng chí Nguyễn Đức Vinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp – PTNT. Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Ngộ Xuân Nam - Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Đ/c Nguyễn Minh Tiến  - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận hội nghị
Báo cáo tại Hội nghị cho thấy: Trong tháng 9 đầu năm, các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã, các tổ thẩm định tổ chức rà soát các đối tượng đăng ký vay vốn với 324 hộ đã đăng ký vay vốn, lũy kế có 14.768 hộ, nhu cầu vay vốn 1.194.851 triệu đồng. Tổ thẩm định của các huyện, thành phố đã tổ chức thẩm định được 467 hồ sơ, lũy kế 13.509/14.768 hồ sơ, đạt 92%; số hồ sơ chưa thẩm định 1.267 hồ sơ. Số hộ đủ điều kiện vay vốn 177 hồ sơ, lũy kế 4.769 hồ sơ, chiếm 35% số hồ sơ đã thẩm định, nhu cầu vay vốn là 395.407 triệu đồng. Trong tháng đã giải ngân cho 290 hộ, với số tiền 24.711 triệu đồng; lũy kế đến ngày 20/9/2017 đã giải ngân được 343.028 triệu đồng cho 4.027 hộ, chiếm 85% số hộ đủ điều kiện vay vốn; số hộ chưa được giải ngân 742 hộ.

Về tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ mỗi huyện xây dựng một xã, mỗi xã xây dựng một thôn điển hình về phát triển kinh tế: Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh các huyện, thành phố đã cụ thể hóa bằng nghị quyết chuyên đề, ban hành các đề án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo sản xuất để nâng cao thu nhập, chú trọng phát triển các sản phẩm đặc thù, thế mạnh của địa phương, khuyến khích người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất; chủ động mời gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào sản xuất, xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến  - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết. Để Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, nhận được sự đồng tình của người dân, yêu cầu các địa phương cần phải chỉ đạo quyết liệt, tạo động lực giúp người dân trên địa bàn tiếp cận nguồn vốn; các huyện, thành phố cần tiếp tục rà soát lại việc thực hiện Nghị quyết 209 trên địa bàn, hàng tháng phải đưa nội dung này vào đánh giá nhiệm vụ của BTV huyện ủy, thành ủy và phiên họp UBND. Rà soát, đánh giá, thay đổi, chấn chỉnh hơn nữa đối với công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền xã; huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể; xây dựng kế hoạch tuyên truyền nhằm phát huy tốt hơn nữa chương trình này. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhằm hạn chế rủi ro, sử dụng vốn vay sai mục đích. Giao cho sở NN&PTNT tăng cường nắm bắt thông tin, tham mưu cho tỉnh chỉ đạo kịp thời. Trong quá trình thực hiện, phối hợp với ngân hàng nhà nước tổ chức hội nghị bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tính phù hợp, hiệu quả. Giao cho Sở TT&TT phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổng thể về tuyên truyền các chương trình trọng tâm của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước rà soát, đánh giá, chấn chỉnh, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, đẩy nhanh việc giải ngân, giúp người dân tiếp cận được nguồn vốn;

Về tiến độ triển khai thực hiện mỗi huyện một xã, mỗi xã một thôn điển hình về phát triển kinh tế. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến giao cho Sở NN&PTNT tập trung rà soát xây dựng bộ tiêu chí xã điển hình, thôn điển hình về phát triển kinh tế, đảm bảo tính phù hợp với từng vùng miền, địa phương./. 
Thanh Hà