Hội nghị điển hình tiên tiến Công đoàn tỉnh lần thứ IV, giai đoạn 2015 - 2020

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang, lần thứ VI, chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chiều ngày 18/6, Liên đoàn Lao động tỉnh đã long trọng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến Công đoàn tỉnh lần thứ IV, nhằm đánh giá kết quả của các phong trào thi đua do Công đoàn phát động trong giai đoạn 2015 – 2020, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và xây dựng phương hướng, mục tiêu thi đua trong những năm tiếp theo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại hội nghị.
Đến dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện các công đoàn cơ sở.

Thay mặt các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đã chúc mừng những thành tích và kết quả mà tổ chức công đoàn đã đạt được trong giai đoạn 2015 – 2020. Đồng chí nhấn mạnh, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã và đang tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và gắn với  việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, xã hội. Điều đó có sự đóng góp quan trọng của  đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ  của tỉnh, thông qua các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, phong trào “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, phong trào “Xanh – Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”... đã khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và tính năng động, sáng tạo, vượt khó đi lên của mỗi người, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của cả tỉnh.

 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.
 
Để phong trào thi đua thực sự đi vào chiều sâu, có hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề nghị các cấp công đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước... Qua đó làm chuyển biến và nâng cao nhận thức về vị trí, tác dụng, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Do đó, tất cả cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động phải gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua do tỉnh và tổ chức công đoàn phát động, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng các tập thể, cá nhân mô hình điển hình tiên tiến và nhân diện rộng. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến kịp thời các sáng kiến, kinh nghiệm hay để nhân diện rộng, khen thưởng kịp thời các nhân tố mới, có như vậy mới nuôi dưỡng được phong trào thi đua. Kiên quyết chống bệnh thành tích trong thi đua và những biểu hiện bình quân trong công tác khen thưởng.
 
Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.
 
Trong 5 năm phát động phong trào thi đua, hoạt động công đoàn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo theo hướng thiết thực, phát huy vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích cho đoàn viên. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị được đẩy mạnh, tạo chuyển biến trong nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên từng lĩnh vực, từng vị trí công tác. Nổi bật là các phong trào thi đua: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; 8 tiếng làm việc hiệu quả, chất lượng…Từ các phong trào này đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy lòng yêu nước, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng. Kết quả, nhiệm kỳ qua, đã kết nạp được trên 3.000 đoàn viên, thành lập 32 công đoàn cơ sở, nâng tổng số đoàn viên của tỉnh lên hơn 39.000 đoàn viên với 1.271 công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, các hoạt động nhân đạo, từ thiện của công đoàn ngày được mở rộng và có hiệu quả, trong 5 năm đã hỗ trợ làm nhà cho 254 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 8,8 tỷ đồng.
 
Tại hội nghị, Liên đoàn lao động tỉnh Hà Giang đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua trong công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X và phát động phong trào thi đua, giai đoạn 2020 – 2025. Cũng nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Công đoàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020.
Nguyễn Đoan