Hội nghị chuyên đề về công tác nội chính

Ngày 27.8, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác nội chính. Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các lực lượng vũ trang; lãnh đạo các huyện, thành phố.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu kết luận hội nghị.

ại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo (dự thảo) tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, trong đó nêu: Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể là HĐND, UBND tỉnh ban hành 203 văn bản, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia 258 dự thảo luật và 38 nghị quyết của Quốc hội… chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật từng bước được nâng lên, tăng về số lượng, nội dung văn bản chặt chẽ, sát thực tiễn, có tính khả thi cao. Cán bộ, CCVC nâng cao ý thức tiếp cận văn bản pháp luật cũng như nghiên cứu, áp dụng văn bản pháp luật vào công tác ngày càng tốt hơn. Tổ chức cơ quan tư pháp, đội ngũ cán bộ pháp chế các ngành được củng cố, kiện toàn. Cán bộ làm công tác pháp luật được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nhận thức về pháp luật và chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật được triển khai. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và minh bạch. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý có chuyển biến tích cực… Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, giám sát thi hành pháp luật được quan tâm, tập trung những lĩnh vực có nhiều bức xúc, dư luận quan tâm, qua đó đã phát hiện, khắc phục sơ hở, khiếm khuyết của văn bản pháp luật…
 


Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị.


Dự thảo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới cho thấy: Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 48 đã tạo sự chuyển biến cơ bản và tích cực trong nhận thức của cấp ủy Đảng, các ban, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, số vụ, số đối tượng phạm pháp hình sự được phát hiện, xử lý hàng năm tăng lên. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được đảm bảo, công tác phòng ngừa xã hội được tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm đã hạn chế và làm giảm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương…

Hội nghị cũng được nghe quán triệt Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22.6.2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; Chương trình của BTV Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22.6.2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14.5.2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.
 


Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong việc thực hiện nội dung Nghị quyết 48, Chỉ thị 48 và 46 của Bộ Chính trị tại tỉnh ta trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí chỉ đạo trong thời gian tới Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh để có những giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh, tuy nhiên bên cạnh đó các huyện, thành phố cũng cần có những kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đối với các huyện biên giới cần xây dựng phương án, có kế hoạch và chính sách để thu hút giáo viên; Ngay trong tháng 9 Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần tổ chức hội thảo chuyên đề về cao nguyên đá tại huyện Đồng văn; Các dự án như Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, thủy điện sông Lô 6, cùng với tiến độ xây dựng đường Cầu Mè… Đại hội thi đua yêu nước và Lễ hội Hoa Tam giác mạch triển khai tổ chức thực hiện tốt để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI…

Nhân dịp này UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị…

 Nguồn tin:http://www.baohagiang.vn