Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban châp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 21.11.2018, tại Hội trường BCH Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH T.Ư nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, LLVT, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố… Về phía T.Ư có các đồng chí: Trần Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II - Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Đạo, Hàm Vụ trưởng Vụ Địa phương II - Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Toàn cảnh hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt, phổ biến về mục đích, yêu cầu, nội dung Hội nghị và Kế hoạch số 11-KH/TW, ngày 6/11/2018 của Bộ Chính trị về việc Xây dựng quy hoạch BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Thông báo số 03, ngày 8.11.2018 của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH T.Ư nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Định hướng quy hoạch BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 được BCH T.Ư chuẩn bị kỹ lưỡng và được chuẩn hóa bằng tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng cụ thể. Việc xây dựng quy hoạch lần này, Trung ương yêu cầu phải làm thận trọng, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, kiên quyết không đưa vào quy hoạch những người mất đoàn kết, cơ hội chính trị. Vì vậy, các đại biểu dự hội nghị cần quán triệt sâu sắc, đánh giá kỹ lưỡng, nhiều mặt về nguồn nhân sự của tỉnh để thực hiện giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH T.Ư theo đúng quy định.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Tài - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh đã thông quan Tờ trình số 66 của Tỉnh ủy Hà Giang về bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiềm kỳ 2020 – 2025 và Tờ trình số 64 của Tỉnh ủy về giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH TW nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt của tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu theo đúng quy định của Đảng.

 

Các đại biểu dự hội nghị bỏ phiếu giới thiệu nhân sự BCH T.Ư nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngay sau khi hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh kết thúc đã diễn ra Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, khóa 16 nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đại biểu đã tiến hành các bước thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu nhân sự BCH T.Ư nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lan Phương