Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh quý 1

Ngày 6/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2. Dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành chức năng .
Phó bí thư thường trực tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị sơ kết công tác xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh quý 1.
Quý 1/2018, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tham mưu hiệu quả công tác củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện quy trình bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Tham mưu cho BTV Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát vượt cấp. Công tác dân vận tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo hướng đổi mới cả nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động và sâu sát cơ sở. Tăng cường lãnh đạo công tác đối ngoại của các cấp, ngành đảm bảo thực chất, hiệu quả. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Cùng với đó, Ban chỉ đạo đã tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện tốt kế hoạch tiếp xúc cử tri, các cuộc giám sát, khảo sát và vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách xã tích cực bám, nắm cơ sở, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện phát triển kinh tế xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị. Ban chỉ đạo cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới như: việc tham mưu xây dựng, ban hành Nghị quyết còn dài, nhiệm vụ phân cấp không rõ ràng; công tác cải cách hành chính chưa thật sự đồng bộ ở một số cơ quan, đơn vị; công tác phát triển nguồn đảng viên tại một vài địa phương gặp nhiều khó khăn hay việc tham mưu các giải pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, tảo hôn, hôn nhân cận huyết chưa kịp thời.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nêu rõ: Chất lượng sinh hoạt Chi bộ ở cơ sở và chất lượng thôn tự chủ, tự quản còn yếu; hoạt động của hội đoàn thể ở xã và thôn, việc nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế còn khó khăn; cán bộ xã còn thiếu sâu sát cơ sở nên Ban chỉ đạo cần phải nghiên cứu để tập trung tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, tổng hợp số liệu, làm rõ hạn chế để bổ sung vào báo cáo. Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy điều chỉnh lại quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh theo hướng tập trung hơn./.


Nguồn tin: http://hagiang.gov.vn