Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh Hà Giang lần thứ 4 khóa V (mở rộng)

Ngày 10.1.2019, tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 4 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Dự Hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện các tổ chức công đoàn cơ sở.
Toàn cảnh hội nghị
CĐVC tỉnh hiện có 85 tổ chức công đoàn cơ sở. Các công đoàn cơ sở đã phối hợp tốt với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở theo quy định và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên được thực hiện tốt; quán triệt đầy đủ kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Điều lệ Công đoàn Việt Nam tới đoàn viên công đoàn. Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán và hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, công chức, viên chức, lao động khi ốm đau, hoạn nạn trên 600 lượt đoàn viên công đoàn.

Trong năm đã vận động quyên góp, ủng hộ Quỹ Ngày vì người nghèo với tổng số tiền 320.016.000 đồng, quỹ Xóa đói giảm nghèo 77.163.000 đồng, quỹ Bảo trợ, Khuyến học 356.128.000 đồng... Ngoài ra kết nối với các nhà tài trợ, doanh nghiệp quyên góp ủng hộ các xã khó khăn trên 10 tỷ đồng; hỗ trợ làm nhà cho các hộ gia đình cán bộ, đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở bằng quỹ "Mái ấm công đoàn" với tổng số tiền trên 97 triệu đồng; hỗ trợ làm nhà ở cho 02 đoàn viên 30 triệu đồng/1 hộ; đề nghị Ban quản lý Quỹ "Mái ấm công đoàn" xét hỗ trợ làm nhà ở cho 03 đoàn viên công đoàn. Giải quyết cho gần 300 đoàn viên công đoàn vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình trên 3 tỷ đồng từ nguồn "Quy tương trợ"... Các hoạt động phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, người lao động…

Tại Hội nghị, đại diện CĐVC tỉnh đã phát động thi đua năm 2019 với các nội dung: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; triển khai và vận động đoàn viên, người lao động với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua do tỉnh phát động "Chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang" thi đua "Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang"... các phong trào gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng...Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết Hội nghị BCH CĐVC tỉnh lần thứ 4, khóa V./.
 Trần Thị Quyên