Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh lần thứ 9 (mở rộng)

Chiều 28/12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 9 (mở rộng) khóa VIII, nhiệm kỳ 2013 - 2018 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2016, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.
Đồng chí Thào Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị.
Năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã bám nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng; phát động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Các cấp hội đã chủ động tổ chức tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới 392.502 lượt hội viên, nông dân. Công tác củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên được quan tâm, trong năm đã kết nạp được 2.276 hội viên mới nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 111.404 hội viên. Tập huấn khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học cho 5.518 lượt người. Nhận ủy thác của Ngân hàng CSXH cho hội viên nông dân vay với tổng dư nợ trên 597 tỷ 363 triệu đồng, tăng 63 tỷ đồng so với năm 2015. Quản lí, hỗ trợ và tư vấn tốt các dự án nuôi trâu, bò luân chuyển và tư vấn hỗ trợ hội viên nông dân thực hiện chương trình phân bón trả chậm. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; xây dựng Nông thôn mới được chú trọng. Toàn tỉnh hiện có gần 15.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn biểu dương những thành tích các cấp Hội Nông dân của tỉnh đạt được trong năm 2016. Đồng thời đề nghị, trong năm 2017, các cấp hội cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách làm, tận dụng cơ chế, chính sách mới của tỉnh trong hỗ trợ sản xuất, kinh doanh để XĐGN bền vững và làm giàu. Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong mỗi cấp hội gắn với chương trình khởi nghiệp của tỉnh; nhân rộng mô hình phát triển kinh tế điển hình tiên tiến, xây dựng NTM. Cùng đó là quan tâm công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII của Đảng gắn với Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy về “Nói đi đôi với làm” trong toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân…

Tại Hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã tặng thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016.

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang