Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 24

Ngày 21.1, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 24, kiểm điểm tự phê bình và phê bình công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong năm 2018. Các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện các Ban Xây dựng Đảng T.Ư phụ trách tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại Hội nghị.
Năm 2018, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, linh hoạt, sáng tạo, sát thực tiễn; các cơ chế, chính sách của tỉnh ban hành có hiệu quả rõ rệt trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh tế biên mậu, du lịch, dịch vụ. Trong năm, có 30/48 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển tăng 21,6% so với năm 2017; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt trên 14.300 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 6,76% so với năm 2017; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 26,2 triệu đồng/năm; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2.123 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu T.Ư giao; chương trình khởi nghiệp đi vào thực chất; cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt; ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục có bước đột phá; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, là một trong những tỉnh đi đầu cả nước trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực; quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng, đi vào chiều sâu; QP – AN được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Những hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong năm 2018 cơ bản được khắc phục, tạo dư luận tốt, như: Chủ trương về công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế tập thể, thu hút đầu tư, quản lý đất đai, về công tác đối ngoại, công tác cán bộ…
 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 của tập thể BTV Tỉnh ủy.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đọc Bản kiểm điểm cá nhân năm 2018; nghe báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể BTV Tỉnh ủy, cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; tổng hợp kết quả đánh giá nơi công tác, nơi sinh hoạt Đảng và tóm tắt những hạn chế đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh năm 2018. Hội nghị đã chia Tổ kiểm điểm, tập trung tham gia góp ý vào Báo cáo kiểm điểm của tập thể BTV Tỉnh ủy và kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh. Các ý kiến cơ bản nhất trí với nội dung kiểm điểm; đồng thời đề nghị: BTV Tỉnh ủy cần có giải pháp cụ thể, gắn cơ chế chính sách phù hợp để phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong năm 2019; việc chỉ đạo quản lý quỹ đất tập thể cần xuyên suốt, làm rõ chủ thể giao quản lý; quan tâm làm tốt việc phân cấp trong công tác cán bộ; chỉ đạo cấp ủy cơ sở làm tốt việc cân đối, bố trí, giám sát các dự án khởi công mới; thực hiện nghiêm việc bố trí vốn trong thanh toán các hạng mục đầu tư theo đúng đầu điểm, hạng mục; quan tâm lãnh, chỉ đạo về hoạt động kế toán trong công tác quản lý tài chính cấp xã; tập trung chỉ đạo khai thác nguồn lực đất, vốn hóa tài nguyên; thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy hoạch cục bộ trong sử dụng đất; cần định hướng thu hút đầu tư có trọng điểm; quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở về định giá đất trong việc thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng… Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá mức độ quyết liệt đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh năm 2018; lấy phiếu xin ý kiến về mức độ hoàn thành nhiệm vụ và lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy.
 


Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại Tổ.
 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã được thực hiện bài bản, không khí kiểm điểm dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn. Thời gian tới, BTV Tỉnh ủy sẽ chấn chỉnh vấn đề xử lý, kỷ luật cán bộ; tăng cường xử lý, quản lý cấp ủy viên các cấp; tăng cường xã hội hóa nguồn lực, vốn hóa tiềm năng; tăng cường lãnh đạo việc đấu tranh với các hoạt động tiêu cực… Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị cần liên hệ đến trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công; thẳng thắn nhận trách nhiệm của cá nhân; thấy rõ những ưu điểm để phát huy, nhận ra khuyết điểm, hạn chế để khắc phục; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Nguồn tin: Báo Hà Giang