Giao ban báo chí tháng 10/2018

Chiều ngày 31.10.2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, Hội nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2018. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự buổi họp báo có lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Toàn cảnh buổi họp giao ban báo chí
Tại buổi họp báo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông qua báo cáo công tác thông tin tuyên truyền của báo chí tháng 10, định hướng tuyên truyền tháng 11/2018 và trong thời gian tiếp theo. Theo đó, trong tháng 10, các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh đã tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước. Quan tâm tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, tinh gọn đội ngũ cán bộ tại các địa phương và của tỉnh. Duy trì và thực hiện tốt các chuyên mục tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng phản ánh phong trào xây dựng nông thôn mới, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại,…  Đặc biệt báo chí dành nhiều trang viết, thời lượng phát sóng quảng bá, giới thiệu về du lịch Hà Giang; phát huy tốt vai trò phản biện xã hội, đấu tranh với các hành vi tiêu cực thông qua việc phản ánh về việc rừng đặc dụng Phong Quang thôn Lùng Thiềng, xã Minh Tân huyện Vị Xuyên bị khai thác trái phép, qua đó kịp thời thông tin tới UBND tỉnh chỉ đạo, đưa ra các giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin thêm một số tình hình thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong tỉnh và trong nước. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh; Đẩy mạnh tuyên truyền về những điểm mới, quan trọng trong nội dung Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, Khóa XII; Tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2018 sẽ diễn ra vào tháng 11. Tích cực tuyên truyền các hoạt động trong công tác xây dựng nông thôn mới, ngày hội đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh, kết quả phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm 2018 gắn với tuyên truyền thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh. Tuyên truyền sâu rộng đến cử tri các nội dung Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Bám sát vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội, định hướng của tỉnh để tiếp tục thông tin, tuyên truyền./.
Hoàng Huyền