Đổi mới công tác cán bộ là nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh trong buổi làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy sáng 13/3, nhằm nắm bắt công tác Tổ chức xây dựng Đảng quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II và thảo luận cho ý kiến vào Dự thảo Đề án Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ gắn với đổi mới công tác nhận xét, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) của Đảng mà Tỉnh ủy đang xây dựng. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kết luận buổi làm việc.
Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban đã tham mưu xây dựng trình BTV Tỉnh ủy các đề án, kế hoạch, hướng dẫn… về công tác tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức của tỉnh; công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 03 của BTV Tỉnh ủy về “nói đi đôi với làm”… Tại buổi làm việc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thông qua Dự thảo Đề án Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ gắn với đổi mới công tác nhận xét, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) của Đảng mà Tỉnh ủy đang xây dựng (Đề án) và Dự thảo Quy chế đánh giá cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Nội dung hai bản Dự thảo sẽ hạn chế những tồn tại và quy định chi tiết khung điểm đánh giá trong công tác đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Qua báo cáo và Dự thảo Đề án, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng thời cho rằng nội dung hai bản Dự thảo thực hiện công tác đánh giá cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý mà Ban Tổ chức tham mưu xây dựng có nhiều đổi mới. Đồng thời gợi ý một số nội dung để các đại biểu đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Đề án.

Đóng góp ý kiến tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn và các đại biểu cho rằng: Để công tác đánh giá cán bộ đạt được hiệu quả, thực chất, cần quy định rõ chức trách nhiệm vụ của từng cấp, tập thể phải dân chủ; trong Đề án phải đánh giá người đứng đầu trong công tác đánh giá cán bộ của cơ sở; chương trình hành động của tập thể, cá nhân của cơ sở phải bài bản, đúng chức năng nhiệm vụ; người đứng đầu xây dựng chương trình hành động cá nhân làm mẫu mực cho cấp phó và cấp dưới thực hiện; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở và sinh hoạt đảng của đảng viên; làm tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch gắn với đào tạo bồi dưỡng cán bộ, không nên chạy theo thành tích; các đối tượng, tổ chức do BTV Tỉnh ủy bổ nhiệm, thành lập thì BTV Tỉnh ủy đánh giá;…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cho rằng việc xây dựng Đề án là hết sức cần thiết. Qua đó, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy nên xem xét xây dựng phần mềm quản lý công tác sinh hoạt Chi bộ, họp BTV Đảng ủy xã để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Tham mưu BTV Tỉnh ủy quy định về chế độ sinh hoạt đảng đối với các đảng viên nghỉ chế độ. Có quy định rõ hơn trong giao nhiệm vụ cho cấp dưới, theo nội dung và định thời gian thực hiện rõ ràng. Trước mắt đối tượng của Đề án nên gói gọn trong nội bộ BCH Đảng bộ tỉnh, chưa mở rộng đối tượng và tập trung theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm và dễ nhân rộng. Nhiệm vụ của quý II và năm 2017 của BTC cần đổi mới công tác cán bộ, coi đây là nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch sáp nhập các cơ quan dự kiến thực hiện khi T.Ư có chỉ đạo; quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan sau khi giải thể, sáp nhập mới; tham mưu rà soát lại công tác cán bộ của những cơ quan có dư luận; chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng chuyên trang tuyên truyền về xây dựng Đảng; cần tập trung rà soát các hệ thống văn bản, cần hướng dẫn và bổ sung thêm để phù hợp với Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII và đảm bảo sự thống nhất trong Đảng với chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; đổi mới tác phong lề lối làm việc…

Nguồn tin: theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang