Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội làm việc với tỉnh Hà Giang

Chiều 14/01, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Quốc hội làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về việc thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch; tín ngưỡng - tôn giáo, giáo dục - đào tạo, thông tin - truyền thông, thanh niên và trẻ em.

Làm việc với Đoàn giám sát, về phía tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lý Thị Lan, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; sở Nội vụ; Tỉnh đoàn Thanh niên; Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Báo cáo của UBND tỉnh và đánh giá của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực giám sát cho thấy:  Những năm qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Giang đã có những nỗ lực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc để từng bước phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm QP-AN.
 
Đồng chí Phan Viết Lượng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục phát biểu tại buổi làm việc.
 
Công tác giáo dục, đào tạo được quan tâm, từng bước nâng cao chất lượng; mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được củng cố. Chú trọng rèn luyện nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống, truyền dạy văn hóa truyền thống các dân tộc, giáo dục hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, di sản địa chất được quan tâm. Các hoạt động thể dục, thể thao, phong trào được tổ chức thường xuyên. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động du lịch có bước phát triển, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh. Nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của nhân dân trên địa bàn tỉnh được đáp ứng, góp phần thúc đẩy, động viên phát huy nguồn lực của tôn giáo cho sự nghiệp phát triển chung của xã hội. Hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Giang phát triển cả về quy mô và chất lượng. Các cơ quan, đơn vị xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động xuất bản, in, phát hành.

Theo đó, tại buổi làm việc, Đoàn Giám sát đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Hà Giang đối với các lĩnh vực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục phụ trách tại tỉnh. Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh, kết quả trải nghiệm thực tế và làm việc trực tiếp với một số sở, ngành, địa phương của tỉnh, Đoàn giám sát đề nghị tỉnh quan tâm thêm một số nội dung, như: Khắc phục, giải quyết những khó khăn sau khi thực hiện sáp nhập điểm trường về trường chính; đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; phát triển hệ thống thư viện trong trường học, trang bị hệ thống đầu sách phong phú, góp phần phát triển văn hóa đọc; công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lương nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn; phát triển kinh tế về đêm cho du dịch, đặc biệt là phố cổ Đồng Văn; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; khai thác, xây dựng bản sắc văn hóa Hà Giang trong dòng chảy chung của Văn hóa Việt Nam; phát triển các phong trào thể thao; đầu ra cho đội ngũ cán bộ Đoàn hết độ tuổi; chia sẻ nguồn lực xã hội hóa đối với lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo…

 
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh phát biểu.
 
Thay mặt tỉnh Hà Giang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của Đoàn giám sát, đồng thời làm rõ thêm một số nội dung Đoàn quan tâm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Thời gian qua, tỉnh Hà Giang đặc biệt quan tâm đầu tư và ban hành nhiều chính sách đối với các  lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch; tín ngưỡng - tôn giáo, giáo dục - đào tạo, thông tin - truyền thông, thanh niên và trẻ em; ban hành nhiều nghị quyết, chương trình để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, trong đó xác định 3 khâu đột phá chiến lược và 5 nhiệm vụ trọng tâm đang được cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện mạnh mẽ, tích cực, đặc biệt là đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển du lịch, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị gắn với cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài, hoạt động tích cực, hiệu quả; thành lập phân hiệu Đại học Thái nguyên, đây là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chương trình chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Ngoài ra, tỉnh đã ban hành Chỉ thị  về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng bài trừ hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, xây dựng nếp sống văn minh, giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh, điều kiện thực tế của địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hà Giang phát triển trên các lĩnh vực trong thời gian tới
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu.
 
Thay mặt UBND tỉnh Hà Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cảm ơn và tiếp thu ý kiến tham gia, góp ý tâm huyết của Đoàn giám sát. Đồng thời nhấn mạnh, ngay sau đợt giám sát, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành của tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại hạn chế, yếu kém Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã chỉ ra.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Quốc hội kết luận buổi làm việc tại tỉnh Hà Giang.
 
Kết luận buổi giám sát tại tỉnh Hà Giang, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Quốc hội chia sẻ khó khăn với Hà Giang về chất lượng nguồn nhân lực và nguồn lực đầu tư; đồng thời đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực Ủy ban văn hóa, giáo dục phụ trách tại tỉnh; công tác chuẩn bị báo cáo đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Đồng chí cũng đánh giá cao tỉnh Hà Giang có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện chính sách pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp đặc thù của địa phương nhất là lĩnh vực du lịch, giáo dục và đào tạo. Đối với những kiến nghị, đề xuất của Hà Giang, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội ghi nhận và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
                                                                                             Hồng Minh