Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy làm việc tại xã Lạc Nông huyện Bắc Mê

Thực hiện chương trình kiểm tra công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại cơ sở, sáng ngày 8.7, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác và đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy là thành viên đoàn công tác cũng lãnh đạo huyện Bắc Mê đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Lạc Nông.
Toàn cảnh buổi làm việc
Hiện tại, Đảng bộ xã Lạc Nông có 15 Chi bộ trực thuộc, trong đó: 9 chi bộ thôn bản, 6 Chi bộ cơ quan với tổng số đảng viên 199 đồng chí, trong đó: đảng viên chính thức 190 đồng chí; BCH Đảng bộ xã gồm 15 đồng chí, BTV Đảng ủy xã 5 đồng chí. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, BTV Đảng ủy xã đã bám sát tình hình thực tiễn đề ra phương hướng, nhiệm vụ triển khai phù hợp; tích cực, chủ động, nêu cao tinh thần đoàn kết, đề cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn xã trong tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tạo nên sự chuyển biến tích cực của cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ. Các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH đều đạt kế hoạch đề ra. VH-XH có bước chuyển biến tích cực, công tác QP-AN, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện…
 

Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thảo luận tại buổi làm việc
 
Qua nghe báo cáo, các thành viên trong Đoàn công tác đã tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề, như: Cần tiếp tục đảm bảo sự đoàn kết thống nhất về ý trí và hành động của toàn Đảng bộ; quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; cán bộ Đảng viên phải phát huy vai trò nêu gương “Nói đi đôi với làm” gắn với đánh giá mức độ quyết liệt, việc xây dựng và thực hiện chương trình công tác trọng tâm của tổ chức Đảng, cá nhân cán bộ, đảng viên. Thường xuyên quan tâm quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm lấy “Dân là gốc”; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
 
Qua nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Đảng ủy xã Lạc Nông cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao vai trò của người đứng đầu; quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân; cụ thể hóa Chỉ thị, Nghị quyết thành chương trình hành động sát với thực tế và hằng năm tổ chức sơ tổng kết rút kinh nghiệm đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và thực hiện tốt quy chế dân chủở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động của MTTQ và các tổ chức Hội đoàn thể về phát động phong trào ra quân thực hiện “Mỗi tuần chọn một thôn, làm một việc” trong xây dựng NTM. Đồng thời, cán bộ, đảng viên cần sâu sát cơ sở, sát dân, nói đi đôi với làm, thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng của dân, giải quyết kịp thời và có hiệu quả đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác nội chính, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp, chăm sóc các loại cây trồng, đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản xuất gắn với đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa trong sản xuất. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác trồng rừng, gắn với thực hiện tốt quản lý và bảo vệ rừng. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cải tạo vườn tạp, đồi tạp đối với các hộ đăng ký thực hiện năm 2021. Đẩy mạnh phát triển đàn gia súc, gia cầm; tăng cường quản lý và phát huy hiệu quả đàn trâu, bò của Chương trình 30a, Chương trình 135 được hỗ trợ qua các năm. Tiếp tục chỉ đạo phong trào thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2021. Chỉ đạo các trường học chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2021 – 2022 và huy động học sinh đến lớp đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao; thực hiện duy trì tốt các trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Covid-19…
 Phi Anh